Europoslanci odobrili nový fond. Má odrádzať od migrácie do Európy

európsky fond pre udržateľný rozvoj

Environmentálny projekt financovaný EÚ v Afrike. FOTO: EK

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu schválili plán EÚ, ktorý by mal do Afriky a regiónov susediace s Úniou prilákať súkromné investície v celkovej výške 44 miliárd eur.

Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD), ktorý je súčasťou Európskeho vonkajšieho investičného plánu, by mal podnietiť súkromné investície v hospodársky či politicky nestabilných štátoch za 44 miliárd eur.

Docieliť by sa to malo prostredníctvom kombinácie grantov, pôžičiek a finančných záruk v hodnote 3,3 miliardy eur zameraných na podporu rastu, zamestnanosti a stability. EÚ sa aj týmto prístupom snaží viac investovať do riešenia základných príčin migrácie.

Spravodajcom EP pre EFSD bol za zahraničnopolitický výbor slovenský poslanec Eduard Kukan (EĽS), podľa ktorého je tento rok míľnikom v prístupe EÚ k rozvojovej a migračnej politike.

Riešiť prvotné príčiny migrácie

“Máme pred sebou dôležitý finančný a zahraničnopolitický nástroj, ktorý má napomôcť v udržateľnom rozvoji a raste krajín, ktoré sú často hlavnými pôvodcami migrácie. Fond by sa mal zamerať na dlhodobé socio-ekonomické problémy, ktoré zasahujú krajiny v našom susedstve,” uviedol Kukan.

Podľa neho je tento nástroj signálom pre partnerov EÚ v Afrike a v jej susedstve, že Únia to s udržateľným rastom a riešením príčin migrácie myslí vážne.

Fond pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorý má mobilizovať investície, zlepšiť prístup k investíciám a stimulovať súkromný sektor, vrátane malých a stredných podnikov, v nestabilných oblastiach pri hraniciach EÚ pomôže pri vytváraní lepších životných podmienok v partnerských krajinách.

Vyjednávačom EP sa v rámci rokovaní s ministrami členských krajín EÚ podarilo presadiť, aby investičný plán obsahoval niekoľko dôležitých bodov.

Afrika, južné aj východné susedstvo

Chcú, aby sa EFSD prioritne zameral na odstraňovanie chudoby, vytváranie pracovných miest a zmierňovanie dopadov klimatických zmien. EP požaduje, aby minimálne 28 percent investícií išlo na opatrenia, ktoré pomôžu pri implementácii parížskej klimatickej dohody.

Podľa zámeru europoslancov príjemcovia investícií musia rešpektovať ľudské práva, normy Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a medzinárodné pravidlá v oblasti zodpovedného investovania, pričom miestni obyvatelia musia mať možnosť podávať sťažností.

Presadili tiež návrh, že spoločnosti z jurisdikcií, ktoré nespolupracujú s EÚ v oblasti daní a prania špinavých peňazí, nebudú mať prístup k investičným stimulom.

Parlament bude mať štatút pozorovateľa v Strategickej rade EFSD a Európska komisia bude poslancov informovať pred prijatím akéhokoľvek dôležitého investičného rozhodnutia. EFSD bude pozostávať z dvoch regionálnych platforiem: prvá bude orientovaná na Afriku, druhá na južné a východné susedstvo EÚ.