Junckerov fond dá viac na širokopásmový internet

optický kábel

Špeciálny program pre investície do broadbandu tam, kde rozširovanie sietí nie je pre operátorov návratné, by mohol byť spustený do jedného roka. Bude fungovať pod hlavičkou Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), súčasť tzv. Junckerovho plánu.

Cieľom Junckerovho plánu je do roku 2018 napumpovať do európskej ekonomiky 315 miliárd eur. Európska investičná banka (EIB) v ňom hrá úlohu poskytovateľa pôžičiek, ktoré majú naviazať ďalšie súkromné investície. Na báze celoeurópskej súťaže projektov sa môžu financovať veľké infraštruktúrne a inovačné projekty ale aj malé a stredné firmy.

Nový spôsob poskytovanie pôžičiek

Posilniť financovanie rozširovania broadbandu bude asi znamenať posun v doterajšom spôsobe poskytovania pôžičiek v rámci Junckerovho plánu.

EIB totiž môže reagovať len na žiadosti, ktoré dostane, sama projekty nevyhľadáva. Určiť broadband ako špecifickú prioritu znamená, že by do takýchto projektov malo ísť viac peňazí.

Broadband, resp. informačné a komunikačné sú jednou z priorít Junkerovho plánu, popri podpore investícií do energetiky či dopravy. Zatiaľ sa na neho nasmerovalo len 8 % z udelených pôžičiek. Najviac ich išlo do energetickej infraštruktúry.

„Do polovice či konca roka 2018 bude určite viac projektov v oblasti širokopásmového internetu aj v objeme pôžičiek,“ povedal pre EurActiv.com nemenovaný zdroj.

Jedna z troch doposiaľ udelených pôžičiek ide na projekt, ktorý vedie Telekom Italia vo vidieckych oblastiach v južnom Taliansku.

Objem dát

Rozširovanie širokopásmovej infraštruktúry je dôležité aj preto, že objem prenášaných dát prudko rastie. Ročný nárast sa pohybuje na úrovni 30 %. Chýbajúce investície do broadbandu naprieč EÚ odhadujú odborníci na 50 až 70 miliárd eur.

Na rastúcom objeme dát sa v súčasnosti najviac podieľajú video a online hry. Do budúcnosti sa očakáva nárast najmä v súvislosti s novými zariadeniami pripojenými na internet (internet vecí).

Objem podporených projektov zameraných na broadband v rámci EFSI by sa mohol zvýšiť aj vďaka tomu, že na rozdiel od energetických či dopravných ich nesprevádzajú problémy s licenciami alebo hodnotením environmentálnych dopadov.

Európska komisia má aj svoj vlastný program na financovanie digitálnych prepojení (Connecting Europe Facility). Túto prioritu môžu krajiny financovať aj zo štrukturálnych fondov 2014-2020 (Operačný program Integrovaná infraštruktúra).