Len idiot by dnes investoval do európskeho energetického trhu

Ako vidíte budúcnosť jadra v Európe a vo svete?

Sú to dve rozdielne línie. Budúcnosť jadra vo svete, najmä v regióne Ázie, vyzerá dobre, ale nie som si istý či to platí aj pre Európu. Politický a regulačný rámec je tu veľkou neznámou. Byrokracia a nadmerná regulácia, ku ktorej, zdá sa, smerujeme, môže jadro veľmi ľahko zahubiť.

Už teraz je jasné, že o desať rokov budeme mať menej reaktorov ako dnes. Na základe rozhodnutia vlády sa uzavrú všetky atómové bloky v Nemecku a tiež sa ukončí prevádzka starých blokov v ďalších krajinách. Všeobecná nálada v Európe určite nie je v prospech jadra, hoci v jednotlivých štátoch je obraz odlišný.

V Českej republike máme dôveru verejnosti v jadrovú energiu . V súčasnosti u nás z jadra pochádza asi tretina energie, pričom ide o najlacnejšie vyrobenú elektrinu v krajine. Chceme v jej rozvoji pokračovať, ale je zásadné vidieť výsledky výstavby nových elektrární, a to v stanovenom termíne a rozpočte.

Aké sú hlavné výzvy pri budovaní nových jadrových elektrární?

Vidím dva hlavné problémy, ktoré sa ukazujú aj v prípade tendra na výstavbu nových blokov Temelína. Prvým je nedostatok pracovnej sily, ktorá je zásadná na realizáciu takéhoto rozsiahleho projektu. V Európe si neuvedomujeme, o koľko zručností pri tejto pracovnej sile sme v posledných dvoch dekádach prišli.

Ako ukazujú napríklad skúsenosti z výstavby fínskej elektrárne Olkiluoto, do projektu bolo potrebné zapojiť ľudí z 58 krajín, vrátane Českej republiky a Slovenska, ale aj z Kazachstanu, Turecka, Maroka atď. Európa, ktorá kedysi vyrábala veci pre zvyšok sveta je minulosťou.

Druhá výzva je na strane politiky, štátov. Trh je nielen nestabilný, ale jeho fungovanie je priamo narušené. Energetika je dlhodobý biznis, či už ide o plyn, jadro alebo iné zdroje a v Európe chýba politická a regulačná stabilita. V Únii s 28 členmi hovoríme o budovaní európskeho trhu, ale pri rokovaniach a rozhodnutiach aj tak každý presadzuje svoj záujem.

Nemyslím si, že európsky trh s energiami sa stane skutočnosťou v blízkej budúcnosti, či dokonca budúci rok, a že prinesie očakávané výsledky. Máme príliš veľa pokrútení na trhu, príliš veľa špecifických pravidiel. Neexistuje jasná dlhodobá perspektíva toho, kam má trh smerovať.

Príkladom regulačnej neistoty môžu byť tohtoročné hlasovania Európskeho parlamentu k stiahnutiu časti emisných povoleniek z trhu. V apríli tí istí poslanci rozdielom asi 20 hlasov návrh o backloadingu zamietli, potom sa ho v júli snažili zachrániť. Nemyslím si, že je možné pri jadre plošne aplikovať britský mechanizmus contracts for difference vo všetkých krajinách. Aj prípad Českej republiky, kde štát má väčšinový podiel v ČEZ-e, investorovi dostavby Temelína, je iný ako v Británii.

Napriek tomu je tu jasná potreba dlhodobej istoty, lebo bez nej sa investovať nebude. Len idiot by v súčasnosti investoval do európskeho energetického trhu.

Komisia požiadala ČR o informácie, na základe akých kritérií bola Areva vylúčená z tendra dostavby Temelín. Aký vývoj je v tejto oblasti?

Európska komisia na takéto sprístupnenie nemá nárok. Je to záležitosť obchodného tajomstva a sťažnosťou vyradeného účastníka sa zaoberajú národné kontrolné úrady – Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže. Súdny dvor EÚ v septembri 2013 vydal rozhodnutie vo veci prístupu k dokumentom a výnimkách vzťahujúcich sa na ochranu obchodných záujmov a účely vyšetrovania, ktoré náš postoj potvrdzuje.

Zdá sa, že všetky projekty výstavby atómových elektrární v Európe vyžadujú istú formu štátnej podpory. Sám tvrdíte, že investovať do energetiky sa dnes nevypláca. Ako vnímate financovanie dostavby Mochoviec na Slovensku čisto zo zdrojov investora?

V Európe existuje príklad výstavby bez dotácií, a to systém Mankala vo Fínsku. Skupina odberateľov z radov priemyslu i miest sa dokázala spojiť a dohodla sa zaplatiť náklady projektu. To považujem za cestu vpred, ale takúto úroveň sociálnej a osobnej súdržnosti inde nenájdete.

Pokiaľ ide o výstavbu nových blokov v Mochovciach, povedal by som len toľko, že ide o projekt spustený ešte v 80. rokov, ktorý bol začiatkom 90. rokov zastavený a potom opäť obnovený. Investor prijal rozhodnutie o dostavbe v čase pred krízou, za úplne iných trhových podmienok. Očakával sa rast spotreby elektriny, ale príchod ekonomickej krízy situáciu úplne zmenil.

Hovoril som o súčasných výzvach pri výstavbe. Počas návštev elektrární, ktoré sa budujú po celom svete, vidím, že obraz nie je veľmi optimistický. Je to oveľa náročnejšie než si verejnosť myslí.