Maciej Wozniak: Poľsko sa vracia k jadru

  • Znamená rozhodnutie postaviť dve jadrové elektrárne začiatok stratégie Poľska, úplne sa zbaviť závislosti na uhlí ako na energetickom zdroji?

Áno, je to jeden z výsledkov. V dôsledku klimatického a energetického balíka EÚ musíme zmeniť energetickú skladbu a jedným zo zdrojov bude jadro. Jadru sme dlho odolávali, chceli sme ho začať využívať v 80. rokoch, ale potom došlo k černobyľskému incidentu a tak sme od tohto programu upustili. Teraz sa k nemu vraciame.

Poľská spoločnosť je voči tomuto novému projektu veľmi otvorená a sme si vedomí, že máme niekoľko jadrových elektrární okolo Poľska v susedných krajinách. Preto nerobíme rozdiel v tom, či sa ďalšia postaví v Poľsku alebo za jeho hranicami. Naozaj potrebujeme novú elektráreň, pretože počas nadchádzajúcich rokov očakávame zvýšenie cien elektrickej energie. Rovnako ju potrebujeme aj pre záväzky, ktoré obsahuje klimatický balík EÚ. Poľsko je v súčanosti vysoko uhlíkovou ekonomikou.

  • Miera spoliehania sa Poľska na uhlie ako na zdroj výroby elektrickej energie dosahuje 95 percent. Aké sú vaše očakávania; ako sa podľa vás tento podiel zmení po tom, čo budú nové jadrové elektrárne v prevádzke?

Bude to závisieť od toho, ako bude vyzerať dopyt po elektrickej energii o desať rokov. Akokoľvek, ak sa pozerám na súčasnú situáciu, verím, že dve nové elektrárne pokryjú povedzme 20-25 percent spotreby.

  • Ako ďaleko ste pokročili vo výbere firiem, ktoré elektrárne postavia?

Program sa zatiaľ nachádza v začiatočnej fáze. Rada ho predstavila 13. januára. Predpokladám, že na budúci týždeň budeme vedieť, akú časť na ňom celom zohrá poľská vláda. Otvoria sa vzdelávacie programy zamerané na bežných obyvateľov a spoločnosť. Súčasne sa otvoria programy pre získavanie ľudských zdrojov v Poľsku, na univerzitách otvoríme príslušné študijné odbory. Líder projektu, Poľská energetická skupina (PGE), bude mať na starosti komunikáciu s finančnými a technologickými partnermi. Úplné znenie programu, vrátane budúceho umiestnenia elektrární a zoznamu všetkých partnerov, by mohlo byť publikované v júni alebo júli.

  • Máte predstavu, aká technológia sa využije? Bude to napríklad generácia EPR francúzskych reaktorov?

Ešte sa o tom nerozhodlo. Máme veľmi širokú paletu možností a v súčasnosti ich vyhodnocujeme.

  • Ako bude projekt financovaný?

Bude financovaný z požičaných prostriedkov, vlastných zdrojov a možno priemyselnými firmami, napríklad z Blízkeho Východu.

  • Ďalšou veľkou súčasťou poľského plánu pre energetickú bezpečnosť sú energetické terminály. Existuje predbežný časový harmonogram, v rámci ktorého sa bude napĺňať táto časť plánu?

Boli by sme radi, ak by bol terminál funkčný v poslednom štvrťroku 2013, možno v prvých týždňoch roka 2014.

  • Aké krajiny budú ich hlavnými dodávateľmi?

Pravdepodobne Katar. Rozhovory rýchlo napredujú, preto je možné, že v apríli podpíšeme dlhodobú zmluvu o dodávkach.

  • Sú aj iné možnosti?

Áno, diskutujeme aj s Alžírskom, ale Katar je prioritný.