Vo vede a výskume vás môžeme mnoho naučíť, ale aj Slovensko nás

foto: Santtu Hulkkonen

  • Fínsko, ako aj Slovensko, je vo veľkej miere závislé na importe surovinových zdrojov ako napríklad ropy, či zemného plynu. Je to jeden z dôvodov, prečo investujete do obnoviteľných zdrojov a do cleantech?

Je tu viacero dôvodov, a jedným z nich je, že chceme konkurencieschopný priemysel, a priemysel ako taký potrebuje veľa elektriny a energetiky. Domnievam sa, že našim cieľom nie je stopercentná nezávislosť. Otázka energetickej bezpečnosti však zohráva dôležitú úlohu, ako aj záväzné ciele ktoré máme voči Európskej únii, a tie musíme splniť.

  • Vo Fínsku ste mali v 90. rokoch krízu. Z veľkej časti bol dôvodom aj pád Sovietskeho zväzu a s tým spojená strata hlavného odbytového trhu. Vtedy ste sa rozhodli, že sa budete orientovať na výskum a vývoj. Mali ste na toto rozhodnutie nejaké predpoklady?

Myslím, že sme sa na to celkom zameriavali už niekoľko desaťročí dozadu, začalo to niekedy v šesťdesiatych, sedemdesiatych, osemdesiatych rokov a potom prišiel boom. Takže sme na to mali celkom dobré predpoklady. A celý náš vzdelávací systém a univerzity, to všetko už funguje približne sto rokov.

Ale čo sa stalo v deväťdesiatych rokov- to bolo keď Nokia začala vysoko rásť a vznikol cluster zameraný na informačné a komunikačné technológie. A od roku 2000 sme sa veľa sústredili na biotechnológie a teraz čoraz viac a viac na cleantech.

  • Fínsko silne zasiahla aj súčasná hospodárska kríza. Krajina podľa OECD zaznamenala najvyšší prepad ekonomiky v rámci členských štátov eurozóny- až približne osem percent. Nenúti vás to zvažovať, či budete naďalej toľko investovať do výskumu a vývoja alebo naopak sa domnievate, že toto je cesta von z krízy ?  

Keď počúvam politikov a ministrov ako hovoria o tejto téme, vnímajú ju práveže ako hlavnú silnú stránku Fínska. Naozaj sa zameriavame na výskum a vývoj. Nepodarí sa nám vytvoriť nič lepšie ako toto v budúcnosti. Takže je to o znalostiach, manažovaní týchto znalostí a ujatí sa vedenia v určitých kľúčových oblastiach a potom ukazovanie toho, ako sa to robí.

Jedna vec, čo sa výskumu a vývoja týka. Minulý rok výskum a vývoj vzrástol- dokonca aj v týchto časoch. Najmä súkromný sektor, súkromné spoločnosti neznížili investície do tejto oblasti tak ako do iných oblastí.

A je tu jedno špeciálne číslo spájajúce sa s cleantech, obnoviteľnými zdrojmi a energetickou efektívnosťou: v roku 2009 sa znížila priemyselná výroba o 23 percent, ale v oblasti cleantech to bolo iba osem percent. Samozrejme, cleantech sa spája s mnohými odvetviami, ale tento prieskum sme uskutočnili na približne top 100 fínskych spoločností, a skúmali sme ako sa vyvíja ich podnikanie. A vyšlo nám týchto osem percent.

  • Keď hovoríme o výskume a vývoji, tak blízkou témou je aj energetická efektívnosť. V tomto prípade každý hovorí o elektronických automobiloch. V čom vidíte ich potenciál a sú tu aj iné technológie, v ktorých vidíte vo Fínsku potenciál?

Je tu niekoľko oblastí, o ktorých sa domnievame, že sú najsľubnejšie. Týmito sú biopalivá druhej generácie, keďže máme veľa lesov a tiež ďalšie materiály; rastlinné oleje ako aj zvyšky z priemyslu, ktoré sa dajú využiť ako suroviny pre výrobu biopalív.  Ďalej je tu celý energetický systém, inteligentné elektrické siete s ktorými sú elektromobily úzko späté. Vo Fínsku máme dlhodobú tradíciu v  energeticky efektívnych systémoch. A potom tu ešte máme celý boom vďaka Nokii v informačných a komunikačných technológiách. Tieto aplikácie a softvéry sa objavili už počas boomu mobilných telefónov. Okrem toho sa vo Fínsku nachádzajú aj náleziská lítia, ktoré sa využíva ako surovina do bateriek. Takže keď dáme všetko toto dokopy, vieme vo Fínsku vytvoriť celkom pekný balíček, ktorý dokážeme využiť.

A ešte jedna veľmi zaujímavá vec, ktorá sa teraz deje vo svete v oblasti dopravných systémov. Máme tu biopalivá, pričom veľa ropných spoločností sa na ne tiež zameriava a máte tu všetky veľké automobilky, ktoré sa zaujímajú o elektrické autá. Je to celkom veľký scenár a uvidíme ako sa to vyvinie. My vo Fínsku sa zameriavame na obe v rovnakom čase.

  • Kde vidíte potenciál Slovenska v tomto ohľade? Kde by mohli naše krajiny spolupracovať?

Domnievam sa, že Slovensko by mohlo byť jednou z pilotných krajín pre Cleantech Finland. V rámci tohto programu sa zameriavame na vybrané trhy- Strednú Európu, Čínu, Spojené štáty, a potom Stredný východ. Slovensko, podobne ako Fínsko, je malá krajina. Mohli by ste byť jednou z krajín v ktorých sa uskutočňujú pilotné projekty pre zavádzanie zelených technológií do praxe.

Musíme však prísť na spôsob, ako tento odkaz predať médiám, ako vytvoriť prepojenie s podnikmi, a tiež vládou. Taká je naša predstava a veríme, že je to výhodné pre obe strany. Pre toto partnerstvo bude dôležité najmä to, či a ako Slovensko prejaví vôľu spolupracovať s Fínskom. Aby si potom o 15 rokov krajina nemusela povedať: dobre, mali sme výbornú šancu spolupracovať s Fínskom, ale my sme ju nevyužili. V tom čase už bude cleantech pomerne rozšírený, hoci to sa deje už teraz, a bude príliš neskoro povedať si: dobre, vyberme sa smerom ku cleantech.

Takže je tu tento okamih, ktorý máme a mali by sme sa pohnúť smerom k nejakým špecifickým oblastiam. Myslím si, že v oblasti výskumu a vývoja by Fínsko mohlo byť krajinou exportujúcou know- how a skúsenosti, pretože v tejto oblasti Slovensko viditeľne zaostáva, hoci sme porovnateľné krajiny čo sa týka počtu obyvateľov. V oblasti vedy a výskumu však existujú značné rozdiely.

  • Jedným z problémov na Slovensku je aj to, že vláda, univerzity a podniky nespolupracujú v dostatočnej miere a v krajine je v tomto smere nedostatok politickej vôle. Ako to zmeniť?

Spolupráca medzi sektormi je základom každého úspechu a to je jediná cesta ako prežiť. Nemali by sme sa preto sústrediť len na vlastné výhody. Konkrétnym príkladom sú elektrické autá. Na Slovensku sa produkuje mnoho áut, my máme mnoho výskumu a vývoja, a to aj v oblasti elektrických automobilov. Máme dobré spoločnosti a Slovensko by sme mohli využiť ako miesto na testovanie, pretože skutočne potrebujeme oskúšať činnosti, ktoré robíme. A to je niečo, čo aj navrhneme. Ale samozrejme, je potrebné, aby tu bola vôľa.

To, čo som práve spomenul, sú len dve podmienky na to, aby Slovensko uspelo na základe fínskeho príkladu. A tým je aj vzdelávanie, dobrý výskum a vývoj, a nulová tolerancia korupcie- pretože to je jedna z nanejefiktívnejších vedí, ktorú môžete mať. Potrebujete sa naučiť tejto spolupráci, ako to môže fungovať- a Fínsko je dobrým príkladom.

  • Na úrovni EÚ sa štáty dohodli, že do roku 2020 budú priemerné výdavky na výskum a vývoj dosahovať tri percentá. U vás vynakladáte na túto oblasť už dnes 3,7 percenta. Naopak, Slovensko v tomto ohľade zaostáva. Niektorí ministri členských štátov však tvrdia, že tento cieľ je len pomyselný a dôležitejšia je kvalita. Súhlasíte s týmto názorom?

Samozrejme je dobré keď mate dostatok finančných zdrojov, ale aj kvalita je skutočne dôležitá. Je tu tiež otázka ako skomercionalizovať tieto experimenty, a to je niečo, v čom sa má Fínsko stale veľa čo učiť.

Čo sa patentov týka, Fínsko je v tomto veľmi vysoko v rebríčkoch, ale na druhej strane, čo sa týka zavádzania týchto patentov do praxe a podnikania, tak Slovensko je na tom oveľa lepšie. To je niečo, na čom by sme mali popracovať.

Možno je to tak preto, že máme taký dobrý verejný systém, ktorý nás nenúti skomercionalizovať všetky tieto nové vynálezy. Ďalšou vecou, a toto sa týka všetkých krajín, nielen Fínska, je, či sa do výskumu a vývoja investuje dostatok prostriedkov zo súkromných zdrojov. Pretože títo investori skutočne testujú, či sú patenty a vynálezy komerčne uplatniteľné, alebo nie.

Kľúčom k úspechu je teda podnikateľský duch, a ten vo Fínsku nie je najlepší, ale učíme sa.

Cleantech Finland je verejno-súkromné partnerstvo medzi hlavnými fínskymi cleantech spoločnosťami, vládou a tými hráčmi, ktorí podporujú rozvoj cleantech podnikania vo Fínsku. Jeho cieľom je poskytnúť fínskym spoločnostiam v tomto odbore nové kanály pre zviditeľnenie sa, získanie ďalších kontaktov a prenikanie na zahraničné trhy.

Rozhovor vznikol i v spolupráci s portálom energia.sk.