Atómový Piebalgs

Foto: flickr.com (helmen)

Andris Piebalgs podčiarkol potrebu „značných investícií“, aby bola EÚ schopná nahradiť starnúce atómové elektrárne, z ktorých mnohé dosiahnu maximálnu životnosť už pred rokom 2030. v prejave na konferencii Európskeho jadrového zhromaždenia (15. apríl, Brusel) tiež pripomenul, že investície sú potrebné aj pre bezpečnosti prevádzky elektrární. Tá je zas nevyhnutnou podmienkou verejnej a politickej podpory sektoru.

„Aby sme umožnili potrebné investície, Komisia skúma spôsoby riešenia ťažkostí spojených s poskytovaním licencií, financovaním, a rozličnými režimami zodpovednosti za škodu“, povedal komisár.

Národné vlády vyzval, aby zaviedli bezpečnostné regulácie ktoré posilnia dôveru verejnosti bez toho, aby zabrzdili investície. Je potrebná posilnená spolupráca medzi členskými krajinami v otázkach bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení, ako aj nakladania s odpadom.

Jadro pokrýva viac ako tretinu energetických potrieb EÚ, Slovensko patrí medzi krajiny ktoré ho využívajú v ešte vyššej miere. Podľa komisára sú jeho veľkými výhodami „stabilnosť a spoľahlivosť“ ako zdroja a relatívna cenová stabilita.

Podľa komisára je najvyšší čas „uznať, že nastala zmena s vysokými a trvalo vysokými cenami ropy“ – 15. apríla dosiahli na trhoch nové maximum, 114 dolárov za barel.

„Jadrová energia je súčasťou nového energetického mixu v Európskej únii a ostane ňou. Určite pomôže dosiahnuť tri ciele, o ktorých stále hovorím: nie len udržateľnosť, nie len menej CO2, ale pomôže tiež bezpečnosti dodávok.“

V mnohých krajinách je však jadrová energia kontroverznou témou. Susedné Rakúsko, ale aj Írsko a Švédsko sú oficiálne proti jej využívaniu, a Nemecko stále sleduje politiku postupného odstavenia jadrových elektrární, zatiaľ čo Fínsko či Francúzsko na nich do vysokej miery závisia. Najväčším dôvodom obáv sú následky možnej havárie a neprávne zaobchádzanie s vyhoreným palivom.

V klimaticko-energetickom balíku z januára 2007 sa Komisia snažila vyhnúť konfliktu a rozhodnutie o jadrovej energetike nechala na členské krajiny. V poslednom čase však z úst jej predstaviteľov zaznieva čoraz častejšie podpora jadra ako pevnej a dôležitej súčasti budúceho energetického mixu.