Biológovia vyhlásili jadrovú energiu za najzelenšiu

Šesťdesiatšesť biológov aktívnych v oblasti ochrany biodiverzity sa postavili za jadrovú energiu, ktorú označili za najzelenšiu.

V otvorenom liste, ktorý bude na budúci týždeň publikovaný v časopise Conzervation Biology, vedci z celého sveta vyzývajú na väčšie využívanie jadrovej energie v rámci stratégie na ochranu životného prostredia a voľne žijúcich živočíchov.

„Biodiverzita nie je ohrozovaná len zmenami klímy spôsobenými spaľovaním fosílnych palív, ale aj transformáciami pôdy v dôsledku budovania obnoviteľných zdrojov energie,“ uviedol profesor Corey Bradshaw z Inštitútu životného prostredia Univerzity v Adelaide.

 „Ako príklad môžem uviesť zaplavovanie oblastí pre vodné elektrárne, využívanie poľnohospodárskej pôdy na pestovanie biopalív a zaberanie veľkých priestorov na výstavbu veterných a slnečných elektrární,“ dodal Bradshaw.

Biológovia sa domnievajú, že práve nízkoemisná jadrová energia je najmenej škodlivá pre životné prostredie a malo by sa preto investovať najmä do vývoja nových a ešte viac recyklovateľných palív.

Vedci zároveň vyzvali ochranárov životného prostredia, aby už nebránili využívaniu jadrovej energie a radšej „zvážili výhody a nevýhody rôznych zdrojov energie na základe objektívnych dôkazov a pragmatických kompromisov, skôr ako sa spoliehali len na idealistické vnímanie toho, čo je zelené.“

„Kompromisy sú nevyhnutné a vyžadujú si obhajobu zdrojov energie, ktoré minimalizujú poškodzovanie životného prostredia. Spoločnosť už nemôže riskovať stratu biodiverzity len kvôli predpojatosti a ideálom,“ myslí si jeden zo signatárov otvoreného listu profesor Barry Brook z Tasmánskej Univerzity.