EBRD a Euratom prispejú Ukrajine na modernizáciu atómových elektrární

zdroj: flickr, autor: Public Domain Photos

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) schválila pôžičku vo výške 300 miliónov eur na projekt zlepšenia bezpečnosti jadrových elektrární na Ukrajine. Do konca roka 2017 by sa tak mali všetky prevádzkované bloky, z ktorých mnohé fungujú od 80. rokov, zosúladiť s medzinárodnými štandardmi a miestnymi predpismi.

„Fakt, že atómové elektrárne na Ukrajine ešte plne nespĺňajú všetky medzinárodné štandardy a predpisy len podčiarkuje kritický význam programu pre vylepšenie,“ napísala EBRD v rámci odpovedí na otázky oponentov.

V nasledujúcich mesiacoch sa očakáva schválenie úveru v rovnakej sume aj zo strany Euratomu, čím sa z oboch zdrojov pokryje asi 40 % celkových prostriedkov potrebných na modernizáciu. Celkové náklady programu na zlepšenie bezpečnosti sa odhadujú na 1,4 miliardy eur.

V minulom roku sa na susednej Ukrajine vyrábalo z jadra 45,5 % elektriny, a to v 4 atómových elektrárňach s 15 blokmi a celkovou inštalovanou kapacitou 13835 megawattov. Ich prevádzkovateľom je štátna spoločnosť Energoatom. V roku 2010 spoločnosť dokončila modernizáciu dvoch najnovších blokov, na ktorú jej tiež EBRD a Euratom poskytli pôžičku.

Zdroj: EBRD

Bezpečnosť nadovšetko

Pôžička je pre EBRD dosiaľ najväčším úverovým projektom v oblasti jadrovej bezpečnosti. Banka uviedla, že v závislosti na type reaktora (VVER 1000 a VVER 440/213) sa v rámci projektu uskutoční až 87 rôznych bezpečnostných opatrení. Ďalšie sa pridajú ak vyplynú z dodatočného hodnotenia, obzvlášť záťažových testov EÚ, do ktorých sa Ukrajina zapojila.

Riaditeľ EBRD pre energetiku a prírodné zdroje Riccardo Puliti poukázal na to, že banka v krajine podporuje aj projekty rozvoja obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, avšak „jadrová energia zostáva jedinou životaschopnou možnosťou pre vyváženie závislosti krajiny na dovoze ropy a plynu“.

Banka zdôraznila, že je maximálne dôležité, aby jadrové bloky fungovali podľa najvyšších, medzinárodne uznaných štandardov, keďže jadrová bezpečnosť jasne prekračuje hranice. Úpravy majú znížiť riziko vážnych nehôd, a tým obmedziť riziko pre pracovníkov, miestne obyvateľstvo a životné prostredie. Kyjev sa tiež zaviazal posilniť rolu nezávislého regulačného inšpektorátu (SNRIU).  

Silná kritika aktivistov

EBRD už pri zverejnení správy o poskytnutí pôžičky reagovala na kritiku, ktorú voči nej vzniesli mimovládne organizácie, predovšetkým Greenpeace a CEE Bankwatch Network.

Organizácie totiž tvrdia, že za pojmom upgrade sa skrýva predĺženie životnosti reaktorov, ktoré by mali byť uzavreté.  „Považujeme túto pôžičku za jednu z najväčších chýb EBRD v poslednom období,“ uviedol Ionut Apostol koordinátor kampane v CEE Bankwatch. Doplnil, že len nedávno technický riaditeľ Energoatomu verejne priznal, že bez programu zlepšenia bezpečnosti by sa malo na predĺženie prevádzky starých blokov zabudnúť.

„Je to extrémny prípad ´newspeaku´ zo strany EBRD. Nazývajú to zlepšením bezpečnosti, ale v skutočnosti  to znamená viac rokov nebezpečnej jadrovej energie, bez toho aby šli nejaké peniaze na vyradenie reaktorov po dobe životnosti a na nakladanie s vyhoreným palivom,“ dodal Apostol.

Ukrajina zatiaľ nemá plán na odstavenie reaktorov ani vytvorenú finančnú rezervu na tento proces. Podľa Greenpeace sa vláda chce naďalej spoliehať na elektrinu z jadra, „ale nie je schopná garantovať bezpečnosť. Dosiaľ krajina nijako neinvestovala do infraštruktúry pre dlhodobé uskladnenie a likvidáciu/prepracovanie použitého jadrového paliva a odpadov“.

EBRD ale podčiarkuje, že jadrová bezpečnosť je najvyššou prioritou bez ohľadu na to, či bol daný blok len nedávno pripojený do siete alebo vyrába elektrinu desaťročia. Riccardo Puliti vysvetlil, že rozhodnutie o prípadnom uzavretí blokov je národnou právomocou. „Banka nemá žiaden politický základ, aby nútila k uzavretiu akéhokoľvek zdroja energie,“ uviedla EBRD.

Európske i nemecké verejné prostriedky

„Je nehorázne, že EBRD pomáha Ukrajine prevádzkovať svoje staré atómové elektrárne dlhšie pod maskou zlepšenia bezpečnosti a je rovnako nehorázne, že krajina ako Nemecko, člen rady prijímajúcej rozhodnutia v EBRD, ktorá doma implementuje odklon od jadra, proti tomuto rozhodnutiu silno neprotestovala,“ uviedla Regine Richter z nemeckej environmentálnej organizácie urgewald. Nemecko je pritom jedným zo siedmich najväčších akcionárov EBRD.

„EBRD je najväčším zahraničným investorom na Ukrajine, nemala by prispievať na posilnenie závislosti krajiny na jadrovej energii,“ tvrdí Iryna Holovko zo CEE Bankwach.

EBRD ale oponuje tým, že „hrá veľmi aktívnu rolu“ v podpore zelene energie v krajine. V minulom roku na Ukrajine investovala viac ako 200 miliónov eur do rôznych projektov obnoviteľných zdrojov, silne podporuje prebiehajúcu revíziu národnej energetickej stratégie a záväzok dosiahnuť do roku 2020 podiel OZE na úrovni 11 %.