EK súhlasí s výstavbou jadrovej elektrárne v Británii

Európska komisia vyjadrila spokojnosť s návrhmi francúzskeho koncernu EDF Energy, ktorý chce na pobreží juhozápadného Anglicka postaviť a prevádzkovať dva nové reaktory elektrárne Hinkley Point.

Podľa článku 41 Zmluvy o Euratome podniky oznamujú Komisii investičné projekty pre nové zariadenia alebo úpravy. Hinkley Point C podľa EK spĺňa ciele tejto Zmluvy a „prispeje k rozvoju udržateľného národného energetické mixu“.

Spojené kráľovstvo vyrába z jadra asi 18 % elektriny. Najväčší podiel si udržiava zemný plyn (45 % hrubej domácej výroby) a tuhé palivá (28 %).

EDF Energy predložila dokumentáciu v januári 2010. V máji Komisia podľa čl. 37 Zmluvy o Euratome posúdila aj možné spôsobenie rádioaktívnej kontaminácie vody, pôdy a ovzdušia iného členského štátu. Nový blok podľa Bruselu nepovedie ku kontaminácii, „ktorá by bola z hľadiska zdravia významná“.

EK uviedla, že z diskusií s investorom je zjavné, že projekt bude rovnako ako vo Flamanville 3 brať do úvahy výsledky európskych záťažových testov.

Jadro naďalej

Do roku 2025 by všetky súčasné reaktory na území UK, až na jeden, mali byť odstavené vzhľadom na ukončenie ich očakávaného životného cyklu.  Do roku 2020 by sa mali odstaviť aj dva funkčné reaktory Hinkley Point B. Reaktory bloku C by mali byť typu EPR tretej generácie, podobné dizajnu, ktorý momentálne EDF a Areva stavajú aj na východe Francúzska – Flamanville 3. Ichvýrobná kapacita by mala byť 3300 MWe a predpokladaná doba prevádzky je 60 rokoch.

Britská vláda však očakáva, že do roku 2025 by z jadra malo pochádzať až 35 GW novej výrobnej kapacity a v júli 2011 schválil parlament zoznam ôsmich lokalít vhodných pre výstavbu atómových elektrární, medzi nimi aj Hinkley Point.

Podľa vládnej analýzy, ktorú v marci 2012 zverejnil britský Guardian, však v tejto lokalite hrozí riziko záplav a erózie pôdy. Proti výstavbe nového bloku elektrárne vystupuje časť britskej verejnosti, ktorá pravidelne protestuje aj na mieste výstavby. Aktivisti odmietajú argumenty o bezpečnosti a nákladovej výhodnosti jadrovej energie.

Konečné investičné rozhodnutie pre Hinkley Point C sa očakáva koncom tohto roka. Výstavba referenčnej elektrárne Flamanville 3 sa pritom v porovnaní s pôvodne odhadovanými nákladmi na úrovni 3,3 miliardy eur predražila na dnes predpokladaných 6 miliárd a posunul sa aj termín spustenia do prevádzky.

Británia by preto privítala, ak by jadrová technológia získala v nízkouhlíkovom prístupe Európskej únie rovnaké výhody ako obnoviteľné zdroje. Rovnaký prístup k dotáciám sa podľa ekológov presadzuje aj v návrhu nového zákona o energetike.