Environmentalisti: Vláda stavia Mochovce bez posudku o vplyve na životné prostredie

"Považujeme za neštandardné, že ešte počas procesu EIA Vláda SR deklaruje, že dostavba elektrárne už začala. Zaujímalo by nás, ako chcú elektrárne vziať do úvahy pripomienky účastníkov konania, keď už majú podpísané zmluvy s dodávateľmi a na dostavbe elektrárne sa pokračuje," povedala na medzinárodnej konferencii "JE Mochovce 3. a 4. v európskom kontexte" Lucia Szabová, hovorkyňa Greenpeace Slovensko. "Celý proces verejného posudzovania vplyvov elektrárne na životné prostredie tak vyzerá ako fraška pre verejnosť… Paralelný proces výstavby a EIA procesu je neakceptovateľný."

"Doteraz nebola zo strany zodpovedných orgánov vedená seriózna diskusia, neprebiehajú žiadne stretnutia s verejnosťou, žiadne prednášky a k materiálom je možné sa dostať až pri osobnej návšteve informačného centra v Mochovciach," pripomína Pavol Široký, koordinátor programu Energia o.z. ZA MATKU ZEM.

Široký oznámil, že na konferenciu boli pozvaní ako účastníci aj ako prednášajúci zástupcovia Slovenských elektrární ako aj Úradu jadrového dozoru, pozvanie dostala tiež Európska komisia. Na výzvy však nik z nich neodpovedal.

"Dostavba JE Mochovce je podľa nášho názoru európsky precedens, ktorý môže mať výrazný vplyv na úroveň jadrovej bezpečnosti v Európskej únii… Nikde v EÚ by nebolo možné v súčasnosti stavať jadrovú elektráreň bez kontejnmentu, plnotlakovej ochrannej obálky, ktorá práve v Mochovciach chýba. Vláda SR sa snaží slovenskú verejnosť presvedčiť, že takmer 30 rokov starý "Wartburg" je s niekoľkými modernými doplnkami moderná technológia, ktorá sa nám oplatí," upozorňuje na prvú z početných pripomienok Pavol Široký. 

Lucia Szabová hovorí o troch hlavných pripomienkach, ktoré má Greenpeace voči zámeru dostavať a prevádzkovať JE Mochovce.

Greenpeace pritom malo podľa Szabovej potvrdené, že ich pripomienky boli zapracované – ako však, to sa podľa hovorkyne uvidí, keď sa k dokumentom dostanú.

"Stavba sa začala už na konci 80. rokov, potom bola pozastavená a komponenty zakonzervované a teraz sa má toto zariadenie oživiť," hovorí Dalibor Stráský, špecialista na jadrovú bezpečnosť ČR. "Pokiaľ sa naozaj ukáže, že sa slovenské hospodárstvo nezaobíde bez kapacity v Mochovciach či inde, tak je treba zvážiť, či vyriešenie všetkých bezpečnostných problémov bude ekonomicky výhodnejšie než stavba inej elektrárne, jadrovej alebo inej."

"Spolu s právnymi expertmi z Okoburo pripravila rakúska organizácia GLOBAL 2000 sťažnosť, ktorú podávame Aarhuskému výboru… Hlavnou časťou našej sťažnosti je skutočnosť, že Slovensko stavia jadrovú elektráreň bez platnej EIA a Ministerstvo životného prostredia SR sa uspokojuje s EIA pred udelením povolenia na prevádzku," uvádza Patricia Lorenz, Anti-Atom hovorkyňa GLOBAL-u 2000.

Konferenciu organizovali mimovládne organizácie o.z. ZA MATKU ZEM, Energia Klub (Maďarsko), Greenpeace Slovensko, Priatelia Zeme – GLOBAL 2000 (Rakúsko), Hnutie DUHA (Česká republika), Friends of the Earth Europe s finančnou podporou Višegrádskeho fondu.