EP chce ambicióznejšie ciele v energetike

Pozadie

Druhý strategický energetický prehľad predložila Komisia v novembri 2008. zaoberá sa bezpečnosťou energetických dodávok a stanovuje priority, ktorými sa má v oblasti energetiky zaoberať nasledujúca Komisia.

Európsky parlament reagoval na dokument správou, ktorej autorka je francúzska liberálna europoslankyňa Anne Laperrouze (ALDE). V stredu, 21. januára, ju aj s dodatkami prijal veľkou väčšinou Výbor EP pre priemysel, dopravu, výskum a energetiku (ITRE).

Ambicióznejšie ciele

Zvýšenie energetickej efektívnosti o 20% do roku 2020 by malo byť právne záväzné, podobne ako je to so znižovaním emisií a zvyšovaním podielu obnoviteľných zdrojov, myslia si členovia Výboru EP pre priemysel. Šetrenie energiou je „najefektívnejším a najúčinnejším spôsobom zlepšovania“ bezpečnosti dodávok.

Europoslanci tiež vyzvali členské štáty aby sa zaviazali, že do roku 2050 znížia emisie až o 80%, zlepšia energetickú efektívnosť o 35% z podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe zvýšia až na 60%.

Výbor prijímal správu, ktorá reagovala na Druhý strategický energetický prehľad, zverejnený Komisiou v novembri 2008.

Návrat jadra?

Výbor podčiarkol dôležitosť ďalšieho rozvoja jadrovej energie, ktorá musí byť využívaná „na najvyššej technologicky možnej úrovni bezpečnosti“. Komisiu vyzval, aby vypracovala „špecifickú cestovnú mapu pre jadrové investície“.

Energetická solidarita

Napriek viacerým pozmeňujúcim návrhom k pôvodnej správe europoslankyne Anne Laperrouze (ALDE) sa europoslanci zhodli, že EÚ by mala hovoriť v otázke dodávok energií jedným hlasom. Pôvodná verzia správy dávala jasný dôraz na energetickú efektívnosť, na podobe kompromisného znenia sa viditeľne odrazil rusko-ukrajinský spor o plyn – dôraz sa posunul na energetickú solidaritu.

Výbor vyzval Komisiu, aby do konca roka spracovala návrh revízie Smernice o bezpečnosti dodávok plynu, z roku 2004. Súčasťou má byť ustanovenie o „povinných a efektívnych národných a európskych krízových akčných plánoch“. Výbor zdôraznil potrebu vytvorenia paneurópskej plynárenskej siete.

Baltské a Kaspické more

Europoslanci považujú región Baltského mora za oblasť, kde je mimoriadne potrebná lepšia integrácia. Vyzvali na vytvorenie „plynárenských a elektrických prepojení medzi strednou a juhovýchodnou Európou, pozdĺž severo-južnej osi“. Kaspický región, najmä Uzbekistan a Irán, označili za dôležitý zdroj dodávok pre EÚ, „keď to politické podmienky dovolia“.

Europoslanci podporili stavbu plynovodu Nabucco. Vo finálnej verzii sa však už neobjavili slová z pôvodnej správy, že projekt treba rozvíjať „v spolupráci s Ruskom“.

Výbor tiež ponúkol podporu rokovaniam o novej Dohode a partnerstve a spolupráci s Ruskom. V pôvodnej správe sa písalo len o „zmierení a dialógu“, no dodatky zdôraznili urgentnú potrebu podpísania širokej dohody.

Pozície

Francúzska europoslankyňa Anne Laperrouze (ALDE) vidí „existenciu rizika veľkej krízy v najbližšom desaťročí“. „Európska solidarita v oblasti energetiky sa musí stať veľkou európskou záležitosťou: útok na energetickú bezpečnosť jednej členskej krajiny EÚ má byť útokom na dodávky celej EÚ.“

Nemecká europoslankyňa Rebecca Harms, viceprezidentka skupiny Zelení/EFA a jej hovorkyňa pre oblasť energetiky, kritizovala europoslancov za prijatie „dozadu hľadiacej správy, ktorá vidí uhlie a jadro ako budúcnosť energetickej politiky EÚ“. Vyjadrila nádej, že plenárne zasadnutie na budúci mesiac napraví „nesprávny“ prístup.

„Strategický prístup by dával prioritu šikovnejšiemu a inteligentnejšiemu prístupu k využívaniu energie, spojenému s rozšírením energie z obnoviteľných zdrojov, vrátane potrebných investícií do distribučnej infraštruktúry – ako sú vedenia a potrubia – ktorá to umožní.“

Predseda Komisie José Manuel Barroso vyzval EÚ, aby sa poučila z plynovej krízy. „Nesmieme dovoliť, aby sme sa v tejto pozícii ocitli aj v budúcnosti. Na marcovú Európsku radu pôjdem s odkazom, že teraz budeme musieť vážne pristúpiť k diverzifikácii a investovaniu do budúcnosti energetickej bezpečnosti Európy.“

Ďalšie kroky

  • Február 2009: O správe bude diskutovať a možno aj hlasovať plenárne zasadnutie EP