EÚ dochádzajú prostriedky na projekt jadrovej fúzie

zdroj: flickr, autor: NASA Goddard Photo and Video

Náklady EÚ na projekt ITER so sídlom vo Francúzsku sa od svojho zahájenia v roku 2001 takmer strojnásobili. Krízou postihnuté členské štáty už preto začínajú pochybovať o návratnosti celej investície.

Vypomôcť by mohlo Európske spoločenstvo pre atómovú energiu, ktoré EÚ možno požiada o príspevok vo výške približne šesť miliárd. Francúzsko má ako domovská krajina projektu poskytnúť ďalších 1,3 miliardy eur.

Kvôli omeškaniam je začiatok výstavby fúzneho reaktoru naplánovaný až na rok 2012. Niektorí kritici preto vyzývajú k jeho pozastaveniu ešte pred zahájením prác. Projekt ITER je ale predmetom medzinárodnej zmluvy a tú nie je ľahké vypovedať.

Cieľom reaktora bude napodobniť druh fúzie, ktorý sa odohráva na slnku a je bohatým zdrojom energie. Minulý mesiac sa v Bruseli za účelom diskusie o budúcnosti projektu v svetle nedostatku financií zišli ministri pre výskum. Napokon však ministri iba zopakovali svoje odhodlanie pokračovať v projekte, ale nezhodli sa na detailoch. Namiesto toho vytvorili pracovnú skupinu, ktorej cieľom bude nájsť do leta nejaké riešenie. Jedným z nich môže byť aj zlepšenie finančného manažmentu. Najväčším problémom ale ostáva, kde nájsť ďalšie zdroje na záchranu projektu.

Národné vlády a Komisia majú totiž odlišné predstavy o tom ako celú záležitosť vyriešiť. Brusel tlačí na poskytnutie novej finančnej injekcie, ale štáty trvajú na tom, že peniaze by sa mali vyčleniť z už existujúcich zdrojov. Presný mechanizmus toho, ako tak spraviť, ale len rozdúchal politické napätie.

Komisia totiž vzápätí navrhla niekoľko možností, medzi ktorými je aj presmerovanie zdrojov z Rámcového programu EÚ pre výskum. Tento plán sa však stretol s odporom, lebo nie je jasné, ktoré programy by bolo potrebné obetovať na záchranu projektu ITER. Ďalším z nápadov je aj pôžička z Európskej investičnej banky (EIB), ale Komisia je opatrná. Podľa kritikov ide o dôkaz, že projekt predstavuje finančné riziko.

Možnosťou ostáva aj oneskorenie výstavby, čo by EÚ umožnilo rozloženie nákladov na dlhšie obdobie. Partneri projektu ako Čína, Japonsko, či Spojené štáty by ale takýto krok pravdepodobne neprivítali s nadšením.

Pozícia EÚ je pred stretnutím nejasná

Rada ITER, ktorá celý projekt manažuje, sa stretne v Číne v dňoch 16. a 17. júna. Ešte stále však nie je jasné, či dovtedy Európa nájde jasnú odpoveď na to, odkiaľ zoženie dodatočné finančné prostriedky.

Pracovná skupina, ktorú vytvorili ministri, sa už tento mesiac stretla dva krát (3. a 5. júna) a pravdepodobne sa v nadchádzajúcich týždňoch stretne ešte dva razy. O celej záležitosti sa bude diskutovať aj na stretnutí diplomatov v Bruseli na budúci mesiac pred zasadnutím Rady.

V prípade, že sa dovtedy nepodarí dospieť k dohode, dôjde možno k posunutiu realizácie kľúčových súčastí agendy ITER, ale jednostranné odstúpenie od dohody s medzinárodným konzorciom nie je riešení, uviedli diplomati. 

Sága ITER pritom vo veľkej miere pripomína problémy, ktoré sa spájali s projektom vývoja navigačného zariadenia Galileo.

Postoje

Europoslanci za stranu zelených proti projektu ITER protestujú a tvrdia, že politici podľahli grandióznemu čaru výskumu fúzie aj napriek tomu, že ani jeho najoptimistickejší zástancovia si nevedia predstaviť jeho komerčné využitie skôr ako v roku 2090. Nazvali preto program „finančným bielym slonom“.

Predsedkyňa Strany zelených v EP Rebecca Harms povedala: „Som presvedčená, že toto je najlepší okamih na zastavenie ITER pred tým, ako začnú konštrukčné práce. Máme veľkú príležitosť ušetriť peniaze a investovať ich do lepších, bezpečnejších energetických riešení.“ Zelení žiadajú investície do obnoviteľných zdrojov, ktoré podľa nich oveľa pravdepodobnejšie prinesú v blízkej budúcnosti nejaké výsledky. Environmentalisti navyše poukázali na bezpečnostné riziko pri jadrových fúziách a podotkli, že tie by mohli viesť k ďalšiemu riziku ozbrojovania.

Predstavitelia EÚ ale tvrdia, že pozastavenie projektu v tejto fáze by neprinieslo očakávanú úsporu a naopak, náklady by boli vysoké, keďže už boli rozdelené niektoré nákladné zákazky a zverejnili sa výzvy na obstarávanie. Navyše by týmto krokom utrpela reputácia EÚ.