EÚ prešetrí financovanie dostavby maďarskej atómky Paks II

Viktor Orbán, zdroj: EP

Európska komisia v pondelok otvorila hĺbkové vyšetrovanie financovania výstavby dvoch nových  jadrových reaktorov v maďarskom meste Paks, pretože má obavy o „zlučiteľnosti projektu s pravidlami EÚ o verejnom obstarávaní“.

Maďarská vláda mala podľa Komisie zadať niekoľkomiliardovú zákazku na výstavbu nových a modernizáciu dvoch ďalších reaktorov v jadrovej elektrárni „priamo“ a „bez transparentného postupu“. 

Zástupcovia Ruska a Maďarska podpísali medzivládnu dohodu už začiatkom roka 2014. Dodávka dvoch reaktorov typu VVER- 1200 pre nový blok atómovej elektrárne tak pripadol ruskému Rosatomu a jeho subdodávateľom. Moskva zároveň Budapešti poskytla úver vo výške 10 miliárd eur na financovanie 80 % projektu.  

Ruská spoločnosť TVEL bude jediným dodávateľom jadrového paliva pre nové bloky. Z 20 rokov, ktoré boli zahrnuté v pôvodnej zmluve sa však európskej agentúre Euratom podarilo skresať výlučné dodávky paliva na polovicu.

Ide o nezákonnú štátnu podporu?

Európska komisia nemôže ovplyvňovať výber energetického mixu členských krajín. Môže však kontrolovať, či verejné prostriedky nie sú poskytnuté na zvýhodnenie konkrétnych spoločností.

V prípade, že sa krajina rozhodne poskytnú podniku štátnu podporu, musí toto rozhodnutie Komisii dostatočne odôvodniť. Ako príklad zo sveta energetiky môžeme uviesť štátnu podporu pri výstavbe Britskej jadrovej elektrárne Hinkley Point C.

„Vzhľadom na veľkosť a význam projektu Paks musí Komisia dôkladne posúdiť, či investície v Maďarskú sú poskytnuté za trhových podmienok alebo zahŕňajú štátnu pomoc. Bude si to vyžadovať komplexnú analýzu…myslíme, že je dôležité, aby sa mohli vyjadriť aj zainteresované strany,“ povedala eurokomisárka Margrethe Vestager, ktorá má na starosti hospodársku súťaž.

Európska komisia poslala Maďarsku formálnu výzvu, čo predstavuje oficiálnu žiadosť o informácie a je prvým krokom v konaní o porušení povinnosti. Maďarské orgány majú teraz dva mesiace na to, aby odpovedali na tvrdenia predložené Komisiou. 

Ak Komisia zistí, že v prípade elektrárne Paks II ide o neoprávnenú štátnu pomoc, môže Budapešť žalovať na Súdnom dvore EÚ.

Výstavba bude pokračovať

Maďarský premiér Viktor Orbán údajne minulý týždeň povedal, že výstavba elektrárne bude pokračovať aj napriek právnym krokom Komisie. Informovala o tom agentúra Reuters.  Prvý kameň by mohli položiť už v roku 2018.

„Je základným maďarským záujmom, aby sme prevádzkovali, udržali a poprípade rozšírili jadrovú elektráreň, pretože inak bude cena elektrickej energie stúpať závratnou rýchlosťou. Paks sa rovná lacná elektrina a maďarská vláda bude v tejto investícii pokračovať,“ citovala agentúra Orbána.

Atómová elektráreň Paks, ktorá sa nachádza niečo viac ako 100 kilometrov od Budapešti, už v súčasnosti zahŕňa 4 tlakovodné reaktory ruskej výroby VVER- 440, ktoré pokrývajú až 42 % celkovej spotreby elektrickej energie v Maďarsku.