Fico našiel v Únii spojencov v otázkach jadrových elektrární

Slovensko má dobré postavenie v Európskej únii, informoval premiér Fico novinárov po skončení zasadnutí Európskej rady. Poukázal na príklad slovenskej žiadosti o prefinancovanie poslednej fázy odstavenia dvoch atómových reaktorov v Jaslovských Bohuniciach.

„Museli sme zabojovať spoločne s českým premiérom za naše atómové elektrárne, pretože bol pokus v závere summitu otvárať otázku bezpečnosti jadrových zariadení,“ uviedol.

Slovenský premiér priznal, že spolu s českým rezortným kolegom požiadali o pomoc niektoré veľké krajiny Únie a tie nám pomohli. To podľa neho potvrdzuje skutočnosť, že Slovensko je vnímané ako dôveryhodný partner, ktorý, keď sa správa prirodzene, môže očakávať pomoc od väčších štátov, keď to potrebuje.

Fico vyjadril spokojnosť so závermi summitu v tejto oblasti. Upozornil, že aj ukončenie záťažových testov EÚ potvrdilo, že Slovensko má bezpečné jadrové elektrárne.

Na druhú stranu však treba dodať celoeurópske testy ešte neskončili, nakoľko Európska komisia počíta v niektorých zariadeniach s ďalšími testami. Patrí medzi ne aj česká elektráreň Temelín. S vykonaním dodatočných skúšok ale premiér Petr Nečas nesúhlasil. (viac v EurActiv.cz, 21.06.2012)

V záveroch Európska rada členské štáty vyzvala, aby „zabezpečili úplné a včasné vykonanie odporúčaní zo správy Skupiny európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG)“ a „vzala na vedomie zámer Komisie predložiť neskôr v tomto roku komplexné oznámenie.“

Čo sa týka dofinancovania odstávky dvoch reaktorov v Bohuniciach, ku ktorej sa Slovensko zaviazalo v rámci prístupového procesu do Únie, Robert Fico povedal, že zatiaľ nám EÚ v rámci budúceho sedemročného rozpočtu vyčlenila sumu 115 miliónov eur. Slovensko však odhaduje reálne náklady na vyše 400 miliónov eur.

„Žiadal som členské štáty o pochopenie, že nebudeme schopní ďalej odstavovať túto atomovú elektráreň so 115 miliónmi eur, keď nás už prinútili tieto elektrárne zastaviť. Žiadame o sumu minimálne 300 miliónov eur," povedal Fico s tým, že táto žiadosť je zaznamenaná v zápise o diskusii k budúcemu rozpočtu.

Za priaznivé v tomto smere považuje Fico svoje stretnutie s predsedom Európskeho parlamentu Martinom Schulzom, keďže europarlament je inštitúcia, na ktorej pôde by sa táto téma mohla presadiť.

(EurActiv/TASR)