Globálna energetika: Rusko preberá iniciatívu

FOTO TASR/AP/Alexander Zemlianichenko, pool

Snahy EÚ o formalizovanie energetických vzťahov s Ruskom zatiaľ neprinieslo ovocie. Moskva podpísala, no neskôr odmietla ratifikovať Zmluvu o energetickej charte, na základe ktorej mali byť integrované energetické trhy EÚ a Ruska. Jedným z hlavných problémov bolo, že Charta de facto vyžadovala od Ruska otvorenie jeho energetického sektora, v súčasnosti pevne pod kontrolou štátneho monopolu Gazprom.

Predstavitelia EÚ tlačili na Rusko, aby sa otvorilo zahraničným firmám. Niektorí experti však upozorňovali na dvojaké štandardy – zatiaľ čo Únia žiada liberalizáciu, trhy v mnohých členských krajinách sú pre energetické firmy z nečlenských štátov prakticky uzavreté.

Potrebu jednotnej energetickej politiky, ale aj formalizovaných vzťahov s Ruskom, podčiarkli plynárenské krízy z januára 2006 a 2009. Moskva prebrala iniciatívu a vypracovala vlastnú predstavu pravidiel, ktorými by mala byť riadená svetová energetika.

Nová energetická architektúra

Prezident Medvedev označil návrh, zverejnený včera na stránke Kremľa, za „základný dokument definujúci otázky spolupráce v oblasti energetiky, vrátane návrhov na dohodu o tranzite“.

S podobnou iniciatívou v oblasti globálnej bezpečnostnej architektúry vyšla Moskva bezprostredne pred minuloročnými americkými prezidentskými voľbami.

Hlavný ekonomický poradca Medvedeva Arkadij Dvorkovič povedal, že Moskva navrhuje dokument, ktorý „v podstate nahradí Energetickú chartu“, no je flexibilná pokiaľ ide o jeho právny formát.

„Ponúkame nový, plný právny základ budúcej energetickej spolupráce“, povedal Dvorkovič podľa AFP na brífingu s ruskými novinármi. Dokument by sa mal zaoberať aj jadrovou energiou.

„Nehovoríme len o plyne alebo rope, ale o všetkých energetických produktoch, vrátane jadrového paliva, elektriny, uhlia a ostatných surovín, s ktorými môžeme obchodovať, s ktorými obchodujú krajiny v oblasti energetiky.“ Dodal, že „napriek mnohým diskusiám a dokonca sľubom, súčasná medzinárodná legislatíva nepokrýva atómovú energiu“.

Zamerané na tranzit

Návrh zmluvy sa často vracia k januárovému konfliktu s Ukrajinou a plynovej kríze. Využíva ich ako argument v prospech nového medzinárodného právneho základu.

„Existujúce bilaterálne dohodu a multilaterálne, práve záväzné normy riadiace medzinárodné energetické vzťahy nedokázali zabrániť konfliktným situáciám a riešiť ich, čo vytvára potrebu efektívne zlepšiť právny rámec svetového obchodu s energetickými zdrojmi“, píše sa v dokumente s názvom Konceptuálny prístup l novému právneho rámcu pre energetickú spoluprácu /Ciele a princípy).

Značná časť štvorstránkového dokumentu je venovaná tranzitu. Predstavuje princípy zavedených prepravných taríf a všetky strany zaväzuje k tomu, aby zabezpečili úplné plnenie tranzitných požiadaviek ich entít.

Zavádza princíp neakceptovateľnosti prerušenia, či obmedzenia tranzitu, podporuje zodpovednosť strán za prípadné škody, a navrhuje vytvorenie špeciálnych orgánov, ktoré by riešili krízové situácie.

Energetická suverenita

Moskva žiada globálny systém, v ktorom by bola uznaná „bezpodmienečná“ suverenita krajín bohatých na energetické zdroje. Súčasne sa však firmám zo žiadnej krajiny nesmie brániť vo vstupe a investíciách na trhoch iných krajín.

Moskva, v zhode s predchádzajúcimi vyhláseniami predstaviteľov, tvrdí, že podporuje vzájomnú výmenu podnikových aktív v energetike, a podporuje nediskriminačný prístup k západným technológiám.

Ruský návrh navrhuje „podporu infraštruktúrnych projektov s vysokou dôležitosťou pre globálnu a regionálnu energetickú bezpečnosť“. Z posledných vyhlásení je očividné, že chce získať podporu EÚ pre svoje infraštrutkúrne projekty, ako je plynovod Južná vetva.

Bonus – jadrová energia

Na rozdiel od Energetickej charty sa ruský návrh zaoberá aj jadrovou energiou. Termín „jadrová“ sa však priamo v texte neobjavuje, len v dodatkoch – zoznam energetických materiálov a produktov začína rádioaktívnymi materiálmi, ako je urán, a končí palivovým drevom a dreveným uhlím