Hudacký o dodávateľskej agentúre Euratomu

Krátka správa

Nepriaznivá energetická situácia vo svete, vysoká závislosť Európskej únie na dovoze energetických zdrojov a zvyšovanie emisií skleníkových plynov posúvajú, aj napriek mnohým ideologickým odporcom, jadrovú energetiku čoraz viac do pozornosti EÚ, povedal počas diskusie o štatúte dodávateľskej agentúry Euratomu (Euratom Supply Agency) slovenský europoslanec Ján Hudacký (EPP-ED). Pripomenul, že jadrová energia je „neoddeliteľnou súčasťou energetického mixu“ mnohých európskych krajín.

V tejto súvislosti musí podľa jeho slov dodávateľská agentúra Euratomu čeliť spomínaným výzvam a poskytovať svojim zákazníkom komplexné a efektívne služby s vysokým stupňom flexibility a rovnakej dostupnosti. Za aspekty dôležité pre naplnenie misie tejto agentúry označil jej úlohy, vlastnú organizáciu a transparentnosť jej financovania.

Úlohy agentúry by mali byť podľa poslanca Hudackého „lepšie a konkrétnejšie definované“, aby zohľadňovali ciele spoločnej politiky bezpečnosti zásobovania s jadrovým materiálom. Čo sa týka jej organizácie, nový štatút, ktorý navrhuje Komisia, sa na prvý pohľad podľa neho javí ako dostatočne efektívny, no agentúra by si mala navyše zachovať vysokú úroveň svojich kompetencií aj v oblasti monitorovania hodnotení, navrhovania odporúčaní a vykonávania konkrétnych trhových štúdií.

Európsky parlament by mal podľa Jána Hudackého dostávať dôležité hodnotiace správy týkajúce sa tejto agentúry, čím by sa podľa jeho slov zvýšila transparentnosť jej činností a finančných tokov. Prepojenie agentúry na štruktúry Komisie podľa neho totiž vytvára „zložitý a málo transparentný finančný mechanizmus, ktorý poskytuje len obmedzený prístup k finančným informáciám“.