Jadrová energia stále v kurze

Pozadie

Aj napriek oficiálne „agnostickému“ stanovisku Komisie k otázke získavania energie z jadra, ktoré v praxi ponecháva právomoc činiť rozhodnutia jednotlivým členským krajinám, je jadrová energia vnímaná v jej očiach ako „najväčší zdroj z veľkej časti bezuhlíkovej energetiky v Európe.“ V súčasnosti asi tretina v Európe vyrobenej elektrickej energie pochádza z jadrových elektrární.

Členské štáty však dodnes nie sú jednotné v otázke, aký podiel by mala jadrová energetika predstavovať v rámci celkovej energetickej skladby. Krajiny ako Francúzsko a Fínsko sa spoliehajú v tomto smere v prvom rade práve na technologický pokrok. Na druhej strane však najmä Rakúsko, Írsko a Švédsko oficiálne namietajú a presadzujú výrobu elektrickej energie z alternatívnych zdrojov. Postoj tejto druhej skupiny krajín je z veľkej časti ovplyvnený obavami verejnosti o vlastnú bezpečnosť a ochranu životného prostredia.

Otázky

Nová platforma

„Svetová spotreba elektrickej energie sa v období 2000 – 2050 pravdepodobne zdvojnásobí. Jadrová energia tak zostane kľúčovým prvkom nízkouhlíkových energetických systémov,“ tvrdí Komisia vo svojom tlačovom vyhlásení z 21. septembra 2007. Aj týmito slovami odôvodňuje vytvorenie novej Platformy EÚ pre udržateľnú technológiu jadrovej energetiky (SNETP – Sustainable Nuclear Energy Technology Platform).

Časť mandátu novej výskumnej platformy bude zameraná na hrozby, ktoré predstavuje využívanie jadra pre environmentálnu udržateľnosť a hospodársku konkurencieschopnosť európskeho jadrového priemyslu. Komisár pre vedu a výskum, Janes Potočnik, je presvedčený, že „odpovede na obe hrozby je možné nájsť vo výskume.“

SNETP bude fungovať rovnakým spôsobom ako ostatné technologické platformy EÚ, ktoré plnia funkciu koordinátorov výskumu a sprostredkovateľa informácií medzi jednotlivými členskými krajinami.

Na druhej strane má však táto nová platforma okamžite zjavný politický význam: jej založenie ovplyvní obsah návrhu Strategického energetického technologického plánu (SET-plan), ktorý by mala Komisia predstaviť pred koncom tohto roka. SET-plan bude zahŕňať okrem iného aj finančné mechanizmy a možné úpravy štátom dotovanej podpory pre rozvoj nízkouhlíkových technologií.

Využiť alebo nevyužiť zdroje jadrovej energie

Téma, či má byť jadrová energetika oficiálnou súčasťou energetickej skladby v Európe, je zdrojom jedných z najkontroverznejších otázok v súčasných európskych diskusiách. Environmentálne skupiny ako Greenpeace tvrdia, že niečo ako jadrová bezpečnosť nejestvuje a zasadzujú sa o úplný zákaz používania takýchto technológií.

Na druhej strane európsky jadrový priemysel trvá na tom, že technológia hrá v oblasti čelenia klimatickým zmenám dôležitú rolu.

Aj napriek týmto nezhodám zostáva jadrová energia súčasťou terajšej agendy. V júni 2007 bolo založené nové Fórum jadrovej energie EÚ (ENEF). Vzniklo zo spoločnej iniciatívy Slovenskej a Českej republiky.  Spočiatku sa viedli dlhé diskusie o tom, v ktorom meste sa bude fórum schádzať, nakoniec sa však slovenský a český premiér spoločne dohodli, že zasadnutia sa budú konať dva razy za kalendárny rok s tým, že striedavo ich budú hostiť hlavné mestá Bratislava a Praha. Prvé zasadnutie by sa malo uskutočniť v druhej polovici tohto roka v Bratislave. Komisár pre energetiku, Andris Piebalgs, označil vtedy tento krok za šancu na „otvorenie diskusie [o jadrovej energii] bez tabu.“

Fínsko je zrejme presvedčené, že v budúcnosti dostane jadrová energetika jednoznačnú zelenú a začalo s výstavbou prvej jadrovej elektrárne od roku 1991.

Pozície

FORATOM, Európske atómové fórum, v súvislosti s odštartovaním ENEF poznamenalo, že Komisia vyslala „jasnú správu, že odsúvanie dní jadrovej energie na okraj hlavného prúdu energetických debát – v podstate z ideologických dôvodov – je preč.“

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) varovala pred možným vyradením jadrovej energie z nemeckej energetickej skladby, čo by mohlo v konečnom dôsledku viesť k zvýšeniu závislosti krajiny na importe energií (EurActiv 06/06/07).

Európska rada pre obnoviteľnú energiu nesúhlasí a tvrdí, že jadro je nemožné vyradiť bez pocítenia nejakých vážnejších dôsledkov.

Greenpeace založenie SNETP zvozil vyhlásením, v ktorom ju nazval „iniciatívou, ktorá je celá zlá: Jadrová energia nie je a nemôže byť udržateľná.“ Tento spolok ochrancov životného prostredia tiež poukázal na to, že „jadrová energetika poberá viac prostriedkov na výskum ako poberajú obnoviteľné zdroje – je čas, aby sa to zmenilo.“

Nasledovné kroky

  • Koniec roka 2007: Očakáva sa, že Komisia dokončí prípravy návrhu SET-plan.