Jadrové elektrárne, privysoká cena za udržiavanie v kondícii

Asi tretina v únii vyrobenej elektrickej energie pochádza z jadra, avšak 131 reaktorov európskej dvadsaťosmičky má priemerný vek 30 rokov a najlepšie roky dávno za sebou.

Energetické spoločnosti, ktoré už teraz cítia tlak klesajúcich cien energií a slabého dopytu, chcú predĺžiť životnosť spravovaných elektrární do roku 2020, aby sa vyhli nákladnému financovaniu spojenému s výstavbou nových zariadení.

Uzavretie starších jadrových elektrární nie je pre mnohé krajiny EÚ riešením. Čelia totiž kríze nedostatočnej energetickej kapacity, spojenej so zatváraním alebo vyraďovaním iných typov elektrární, ktoré nedokážu pokryť svoje prevádzkové náklady, či plniť prísnejšiu environmentálnu právnu úpravu.

Aj keď podiel energie z obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe pomaly stúpa, chýba konštantný energetický výstup. Energia z obnoviteľných zdrojov navyše nepostačuje na naplnenie rezervných zásob, čo vytvára potrebu naďalej využívať ostatné zdroje energií.

S rastúcim vekom zariadení jadrových elektrární, môže klesať ich výkon, naopak výpadky, tak plánované ako aj neplánované, sa môžu opakovať čoraz častejšie.

"Tieto reaktory boli navrhnuté pred viac ako 30 rokmi. Tí, ktorí sa podieľali na výstavbe, sú buď v dôchodku, alebo mŕtvi a väčšina zúčastnených spoločností už neexistuje," povedal John Large, nezávislý jadrový inžinier a analytik.

Jean Tandonnet, inšpektor skupiny EDF pre jadrovú bezpečnosť, v januári povedal, že francúzske jadrové elektrárne zaznamenali v minulom roku sériu "problémových odstávok", plánované odstávky boli v priemere o viac ako 26 dní dlhšie. Pravidelné údržby a rozsiahle výmeny zariadení sa v posledných šiestich rokoch zvýšili o 60%, dodal.

"Výpadky (u starnúcich elektrární) trvajú o niečo dlhšie. Aby sa zabezpečil top stav je potrebných viac pracovných úkonov. Bezpečnosť je prvoradá," povedal hovorca britskej EDF Energy.

Čo sa týka jadra, Francúzsko je so svojimi 58 reaktormi na čele celej únie. Takmer tri štvrtiny energie získava Francúzsko z produkcie vlastných jadrových elektrární. V roku 2018 alebo 2019 by mal jadrový dozorný orgán vo Francúzsku prijať konečné rozhodnutie o predĺžení životnosti jadrových zariadení o 50 rokov. EDF odhadlo, že takéto predĺženie životnosti by krajinu stálo 55 mld. eur.
 
V Spojenom kráľovstve je v prevádzke 16 reaktorov, ktoré boli spustené postupne od 1970 do 1990. Vo všetkých až na jeden, by mala byť do roku 2023 ukončená prevádzka. To za predpokladu, že sa nerozhodne o ďalšom predĺžení prevádzky.

Na Slovensku sú v súčasnosti v prevádzke dve atómové elektrárne, v ktorých sú v komerčnej prevádzke 4 reaktory.

Dva bloky (pozn. 3. a4.) AE Jaslovské Bohunice, ktoré sú v súčasnosti aktívne, sú v komerčnej prevádzke od roku 1985. Ich odstavenie je naplánované na rok 2025.

O niekoľko rokov mladšie sú 1. a 2. blok v AE Mochovce. Do komerčnej prevádzky boli uvedené v októbri 1998 resp. v apríli 2000. Majú plánovanú životnosť do roku 2058, resp. 2060.

Bezpečnosť na prvom mieste

Hoci v únii boli vykonané rizikové a bezpečnostné testy jadrových elektrární, ekologickí aktivisti tvrdia, že testy nezohľadnili riziká spojené so starnutím zariadení.

Radiácia, vysoké teploty a tlak majú v priebehu času na komponenty jadrových elektrární vplyv.

"Môžu sa napríklad stať krehkejšími, náchylnejšími k praskaniu alebo menej odolnými voči teplotným extrémom," povedal Anthony Froggatt, vedúci výskumný pracovník v londýnskom think-tanku Chatham House.

"Aj keď situáciu môžeme monitorovať, neočakávane rozsiahle starnutie v častiach, ktoré sú ťažko prístupné, alebo monitorovateľné, môže byť problematické" dodal.

S narastajúcim vekom reaktorov, vyvstáva riziko, že nájdeme generickú konštrukčnú chybu, ktorá by mohla mať vplyv na všetky reaktory v krajine, ktoré sú rovnako technicky riešené.

Podľa výsledkov Správy o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky bola prevádzka obidvoch blokov Atómovej elektrárne Bohunice V-2 v roku 2013 vyhodnotená ako spoľahlivá, bez závažných nedostatkov v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Ako bezpečná bola za rok 2013 vyhodnotená aj prevádzka Atómovej elektrárne Mochovce 1,2.

Miliónové straty

Odhliadnuc od zníženia spoľahlivosti dodávok elektrickej energie v únii sa prevádzkovatelia jadrových elektrární musia vyrovnať so stratami v miliónoch eur, ktoré generuje jediný výpadok v dodávkach energie z jedného zariadenia. Reálnou hrozbou je aj strata odberateľov.

Výpočty agentúry Reuters, založené na odhadoch denných strát na tržbách za predaj elektrickej energie, ukazujú, že odstávka dvoch jadrových elektrární zo siete spoločnosti EDF Energy môže stáť firmu bez započítaných nákladov na inšpekciu a údržbárske práce odo dňa odstávky so začiatkom v júni alebo v období august až október asi 155 miliónov libier.

Zdroje z oblasti priemyslu hovoria, že ušlý zisk z odstávky jadrovej elektrárne s výkonom 1 gigawatt, by mohol dosiahnuť 1 milión libier za deň.