Jadrové fórum v Bratislave

Pozadie

Téma bezpečnosti jadrovej energie sa stala aktuálnou predovšetkým po udalostiach v Černobyle v roku 1986. V tom čase zažila tamojšia elektráreň haváriu. Sovietska moc chcela incident pred (svetovou) verejnosťou zakryť, ale únik rádioaktivity bol tak veľký, že ho zaznamenali aj iné európske krajiny, ktoré sa nachádzajú geograficky ďalej od územia dnešnej Ukrajiny.

Aj napriek svojim rizikám sa jadrová energia stáva čoraz častejšie skloňovaným pojmom európskych diskusií. Ak sú dodržané bezpečnostné opatrenia, dokáže byť zdrojom energie neprodukujúcim emisie CO2. Pre EÚ je zaujímavá predovšetkým v súvislosti s cieľom znížiť do roku 2020 mieru produkcie skleníkových plynov o 20%.

Európska únia je v otázke jadra nejednotná. Na jednej strane jestvuje skupina zástancov tohto energetického riešenia. Ide napríklad o Francúzsko, Slovensko, ale aj Fínsko, kde v súčasnosti prebieha stavba nových blokov jadrovej elektrárne Olkiluto. Na druhej strane krajiny ako Švédsko alebo Rakúsko považujú jadro za nie bezpečný energetický zdroj.

S myšlienkou vytvorenia Európskeho jadrového fóra (ENEF) prišli nezávisle od seba Slovenská a Česká republika. Stalo sa tak na marcovom summite Európskej rady, kde padlo aj rozhodnutie naplniť už spomenutý ambiciózny klimatický cieľ. ENEF má byť akousi platformou na diskusiu o budúcnosti jadrovej energetiky v Európe. Stretnutia Fóra sa uskutočňujú dvakrát ročne, striedavo v Prahe a Bratislave.

Otázky

Aktuálne diskusie v rámci ENEF prebiehali od včerajšieho dňa (26.11.) v Bratislave. Dvojdňového zasadnutia sa zúčastňujú politici, poslanci Európskeho parlamentu, zástupcovia energetických spoločností, ale rovnako aj zástupcovia občianskeho a spotrebiteľského sektora.

Zasadnutie ENEF spoločne otvorili Andris Piebalgs (komisár pre energetiku) a slovenský a český premiéri Robert Fico a Mirek Topolánek. V rámci otváracieho príhovoru komisára Piebalgsa odznel aj pozdrav a stanovisko predsedu Komisie, José Manuela Barrosa.

Fórum má priniesť predovšetkým priestor pre otvorenú diskusiu o jadrovej energetike vo svetle aktuálnych výziev, povedali politici. Európska únia je v súčasnosti závislá na dodávkach energetických surovín z tretích krajín. Súčasne je problémom Európy nedostatočná výstavba nových kapacít pre výrobu elektrickej energie. Za tohto stavu sa Európa zaviazala presadzovať striktné ekologické opatrenia a znižovať tvorbu emisií CO2.

Pozície

José Manuel Barroso poslal účastníkom pozdrav, ktorý v jeho mene predniesol komisár Andris Piebalgs. Predseda Komisie v ňom ocenil, že Jadrové fórum naštartovalo svoju činnosť v dobe, keď EÚ čelí klimatickým zmenám a silnejúcej súťaži o energetické zdroje zo strany Číny a Indie.

Komisár Andris Piebalgs poukázal na zaujímavosť jadrovej energie z troch dôvodov: dostupnosť na území EÚ, neprodukovanie emisií CO2 a vytváranie ďalších investičných príležitostí.

Portál EurActiv položil komisárovi otázku, či by mohla byť jadrová energia označená za obnoviteľný zdroj a mohla by sa tak uchádzať o prerozdelenie časti podpory, ktorá je vyčlenená na pomoc pre dosiahnutie klimatického cieľa 2020. Takýto prístup žiadalo nedávno Francúzsko. Piebalgs uviedol, že v súčasnosti Komisia posudzuje potenciál jednotlivých členských krajín na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Komisia je ochotná predstaviť také návrhy, aby jednotlivé krajiny dokázali stanovené ciele reálne naplniť. Komisár poukázal na Francúzsko, ktoré v súčasnosti produkuje 80% energie z jadra a ktoré prejavilo ochotu vyrábať 20-25% elektriny práve z obnoviteľných zdrojov.

Slováci zmýšľajú o jadrovej energetike pozitívnejšie ako obyvatelia niektorých iných európskych krajín, uviedol slovenský premiér Robert Fico. Podľa neho za to môže dobrá úroveň verejnej diskusie o slovenskej stratégii pre energetickú bezpečnosť a o dopadoch energetiky na životné prostredie.

Slovenský premiér nahliada na obnoviteľné zdroje rezervovane. Podľa neho nie sú všeliekom a v poslednej dobe narážajú aj na odpor zo strany ekológov. Ako ďalej uviedol, je preto potrebné sústrediť sa na jadrovú energiu, ale rovnako aj na programy energetickej úspory.

Slovensko podľa Ficových slov počíta s rozvojom jadrovej energetiky a chce pristúpiť k výstavbe nových blokov atómových elektrární. Jeho vláda sa tak bude snažiť vytvoriť pre energetické spoločnosti vhodné podmienky pre investovanie. Fico zastáva názor, že jadro je bezpečným energetickým zdrojom, treba však o tom presvedčiť aj verejnosť. ENEF by k tomu malo prispieť svojou otvorenou diskusiou.

Český premiér Mirek Topolánek vyzýva na rešpektovanie rozhodnutia jednotlivých členských krajín o vlastnej energetickej skladbe. Rozhodnutie o stavaní alebo odmietnutí jadrových elektrární je politickým rozhodnutím. Zároveň však dodal, že práve preto, že je politické, musí sa opierať o odbornú diskusiu. Priestorom pre ňu by malo byť ENEF. Topolánek verí, že Fórum sa nestane propagandou, ale ostane diskusiou, na základe ktorej sa budú môcť politici rozhodovať.

EÚ je v oblasti energetiky silne previazaná a každé takéto rozhodnutie presahuje hranice členských štátov, upozornil český premiér. Svoj prejav uzavrel výzvou, aby ENEF formulovalo odporučenie pre Európsku komisiu. Tá by mala podľa neho počas nadchádzajúcej klimatickej konferencie OSN na Bali upozorniť na jadrovú energetiku ako na jednu z možných ciest k znižovaniu emisií.

Vtipným spôsobom poňalo svoju reakciu hnutie Greenpeace. To na svojej stránke publikovalo tlačovú správu o tom, že Homer Simpson, legendárna postava amerického seriálu Simpsonocvi, nebol vpustený na Jadrové fórum. Zamaskovaný aktivista hnutia, ktorý vyzeral ako Simpson, sa pokúšal pred politikmi a diskutujúcimi vystúpiť s prejavom na tému „ako znížiť jadrovú bezpečnosť a nedramatizovať problematiku jadrového odpadu.“ Postavička tiež pre médiá uviedla, že nesie „osobné pozdravy majiteľa springfieldskej atómovej elektrárne Charlesa Montgomery Burnsa predsedovi Vlády SR Róbertovi Ficovi. Pre Charlesa Montgomery Burnsa je totiž udajne premiér Fico veľkým osobným vzorom za jeho neustálu dlhodobú činnosť v prospech medzinárodnej jadrovej lobby.“