Lajčák: Slovensko nemá na výber, pokiaľ chce byť sebestačné

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA) Jukija Amano sa počas návštevy Slovenska v utorok (22.10.) stretol s predsedom vlády, ministrom hospodárstva i ministrom zahraničia, na ktorého pozvanie pricestoval, a tiež s odborníkmi z Úradu jadrového dozoru (ÚJD) a Slovenských elektrární. V atómovej elektrárni Mochovce sa predovšetkým zoznámil s bezpečnostnými opatreniami, ktoré boli prijaté po havárii vo Fukušime.

„Zloženie svojho energetického mixu si volí každá krajina individuálne na základe svojich objektívnych možností,“ zdôraznil minister Miroslav Lajčák. „Slovensko nemá na výber pokiaľ chce byť energeticky sebestačné. Pokračujeme v rozvoji atómovej energetiky, samozrejme, pri rešpektovaní najvyšších štandardov,“ dodal po stretnutí na tlačovej besede.

Stabilita a predvídateľnosť jadra

Amano podčiarkol, že agentúra nezasahuje do rozhodnutí štátov, či využívať alebo nevyužívať jadrovú energiu. Poukázal zároveň na to, že hoci sa po havárii v elektrárni Fukušima niektoré krajiny rozhodli pozmeniť alebo úplne vycúvať z využitia jadra vo svojej výrobe energie, mnohé krajiny sa rozhodli pokračovať v jej ďalšom budovaní a rozvoji.

Podľa aktualizovaných odhadov IAEA by mala globálna výrobná kapacita elektriny z jadra do roku 2030 by mala pokračovať v raste, a to v rozsahu od 17 % až do 94 % podľa optimistického scenára.

Šéf agentúry poukázal na viaceré výhody atómovej energie. Okrem iného jej cena nie je taká náchylná na výkyvy. „Pri zelenej energii alebo pri cene zemného plynu k výkyvom dochádza. Pri výrobe energie z jadra sú náklady pomerne stabilné a prevádzka je predvídateľná,“ vysvetlil Amano.

Minister hospodárstva Tomáš Malatinský informoval šéfa IAEA o situácii v jadrovej energetike na Slovensku. Zdôraznil, že sa považuje za „bezpečný, spoľahlivý, environmentálne akceptovateľný a ekonomicky výhodný komponent nášho energetického mixu.“

Revízia európskej smernice

Podľa slov ministra je Slovensko otvorené diskusiám o legislatívnych opatreniach v oblasti jadrovej bezpečnosti, ktoré však zachovávajú základný medzinárodne uznávaný princíp, ktorým je národná zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť.

„V tejto súvislosti považujeme za predčasné predloženie návrhu revízie smernice o jadrovej bezpečnosti 2009/71/Euratom. Zmysluplnejšie by bolo revidovať túto smernicu až potom, ako členské štáty predložia v roku 2014 prvýkrát svoje národné správy o plnení pôvodnej smernice“, uviedol Malatinský.

Uplatňovanie ustanovení smernice by sa navyše podľa neho malo týkať všetkých typov jadrových zariadení a nie len jadrových elektrární.

Komplexné skúsenosti SR

Slovensko je podľa Amana veľmi dôležitým partnerom medzinárodnej agentúra, pretože sa tu realizujú mnohé programy v oblasti jadrovej energetiky a máme aj dlhoročné skúsenosti prakticky vo všetkých aspektoch jadra, od výstavby, cez prevádzku po vyraďovanie.

Minister Malatinský diskutoval s generálnym riaditeľom IAEA aj o vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky, ktoré predstavuje súbor finančne a časovo náročných technických činností.

 Vyraďovanie elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach sa nachádza v prvej etape vyraďovania, pričom ukončenie celého procesu je plánované do roku 2025. Likvidácia elektrárne Bohunice A1, ktorá havarovala ešte v roku 1977, má skončiť v roku 2033.

Jukija Amano vyzdvihol oblasť poskytovania expertíz zo strany Slovenska v medzinárodných tímoch v rámci misií a hĺbkových inšpekcií IAEA v jadrových elektrárňach a so slovenskými predstaviteľmi hovoril aj o posilnení spolupráce v oblasti výskumu a vývoja.

„Ponúkli sme medzinárodnej agentúre školenia pre expertov a školiace strediská pre vzdelávacie programy, ktoré agentúra organizuje," dodal  minister zahraničia.

Greenpeace: Ide o propagandu

Organizácia Greenpeace pri tejto príležitosti opätovne upozornila na nedostatky v procesoch  povoľovania výstavby nových blokov v Mochovciach a žiada, aby sa IAEA zasadila o správne procesy pri schvaľovaní projektu, podporila pozastavenie výstavby elektrárne pokým nebude ukončený povoľovací proces a cezhraničné posúdenie vplyvov elektrárne na životné prostredie.

Inak ide podľa environmentalistov o ďalšiu jadrovú propagandu zo strany vlády namiesto serióznej, kvalitnej a nezávislej kontroly bezpečnosti jadrových elektrární. Poukázali na to, že ani výhra súdneho sporu na Najvyššom súde SR im nezaručila zodpovedný prístup zo strany ÚJD.

Úrad podľa nich „predvádza paródiu na verejné posudzovanie dokumentácie o JE Mochovce,“ nakoľko kľúčové informácie sú v dodatočne sprístupnenej začiernené alebo vybielené v takej miere, že nikto nedokáže dokumentáciu posúdiť.