Štátna pomoc pre jadro rozdeľuje EÚ

Európska komisia tvrdí, že je stále otvorená v otázke rozšírenia štátnej podpory, pre jadrové elektrárne, ale ocitla sa pod tlakom stanoviť jasný právny rámec po tom, čo o to požiadali niektoré členské štáty.

Nech už príde s akýmkoľvek návrhom v rámci širšej modernizácie pravidiel štátnej pomoci, je pravdepodobné, že to zväčší nezhody medzi protijadrovými krajinami, ako je Nemecko a Rakúsko, a tými, ktorí sú ochotní túto technológiu podporiť, napr. Británia či Slovensko.

Hovorca Komisie uviedol, že exekutíva EÚ neplánuje podporiť štátnu pomoc pre jadro, avšak podľa právnikov predbežná verzia návrh, ktorá unikla minulý mesiac do médií, naznačuje, že k tomu smeruje.

„Každá notifikácia členským štátom by, samozrejme, bola predmetom analýzy Európskej komisie prípad od prípadu,“ uviedol hovorca generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, ktoré je za návrh zodpovedné.

Právnici tvrdia, že Komisia má posledné slovo pri štátnej pomoci, ale proces vydávania inštrukcií a uskutočnenia konzultácie by mohol legitimizovať pomoc pre výstavbu nových atómových elektrární. Tá sa dosiaľ poskytovala skôr v prípade krátkodobého núdzového financovania.

Očakáva sa, že Komisia vydá usmernenia pre environmentálnu a energetickú pomoc koncom septembra, po nemeckých parlamentných voľbách. Po následnej konzultácii s členskými štátmi ich potom bude musieť schváliť kolégium komisárov EÚ, čo sa očakáva až nasledujúci rok.

„Stále je to ešte dlhá cesta než Európska komisia uzná jadro popri obnoviteľných zdrojoch ako jedno zo zásadných energetických riešení klimatickej zmeny,“ uviedol hovorca Svetovej nukleárnej asociácie.

Pokrytectvo či nevyhnutnosť?

Oponenti atómovej energie upozorňujú, že štátna pomoc pre jadrové elektrárne by bola v rozpore s právnymi princípmi EÚ a znamenala by veľký posun  v politike. Podľa európskej legislatívy sa majú poskytnutím štátnej pomoci riešiť problémy, ktoré nedokáže vyriešiť trh a nesmie spôsobiť neférovú súťaž. Jadro sa na výrobu energie používa už viac ako polstoročie.

Uľahčením štátnej pomoci pre jadrové projekty a špecificky pre niekoľko firiem, ktoré ich v Európe budujú, by podľa kritikov narušilo fungovanie trhu a znevýhodnilo ostatné a inovatívnejšie zdroje energie.

„Je to čisté pokrytectvo,“ uviedol Claude Turmes, luxemburský europoslanec a podpredseda Skupiny Zelených/Európska slobodná aliancia.

Vlády, ktoré zase chcú elektrinu z jadra rozvíjať, zistili, že investori nie sú ochotní postaviť elektrárne bez štátnych garancií cien vyrobenej elektriny, čo platí aj v prípade výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Všetky tri projekty aktuálnej výstavby jadrových blokov v EÚ (Fínsko, Francúzsko, Slovensko) prekračujú pôvodné rozpočty a časové harmonogramy.

Británia počíta s výstavbou viacerých nových atómových elektrární a poskytnutím štátnych dotácií, čo odôvodňuje práve napĺňaním cieľov pre znižovanie emisií CO2. Ešte v júni britský minister Ed Davey pre agentúru Reuters uviedol, že si je istý tým, že plány Londýna na pomoc jadru ľahko dostanú od Komisie zelenú. Dodal, že samotnými obnoviteľnými zdrojmi nedokáže Británia pokryť budúci dopyt po elektrine a nové jadrové zdroje sú nevyhnutnosťou.

(EurActiv/Reuters)