Využívanie jadrovej energie sa môže zdvojnásobiť

Krátka správa

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) tvrdí, že kapacita všetkých dokončených jadrových reaktorov sa môže do roku 2030 až zdvojnásobiť. Jadrová energia tak ostane aj v najbližších desaťročiach dôležitým zdrojom.

Podiel jadra na celosvetovej výrobe energie vzrástol z 1% v roku 1960 na 16% v roku 1986. Nasledujúcich dvadsať rokov ostal viac-menej konštantný, rast kapacity reaktorov bol rovnaký, ako celkový rast výroby energie. V roku 2006 tak krylo jadro 15% z globálnej výroby.

MAAE ponúka dva scenáre. V prvom, minimálnom, počíta len s tými atómovými kapacitami, ktoré sa už stavajú, alebo sú pevne naplánované. V takom prípade by kapacita jadrových reaktorov do roku 2030 vzrástla z 370 GW na 447 GW.

Pri maximálnom scenári, ktorý počíta aj so sľubnými a realistickými projektmi a plánmi, dosiahnu globálne jadrové kapacity v roku 2030, 679 GW, teda takmer dvojnásobok dnešného stavu.

Ďalšie štatistiky zo správy Energia, elektrická energia a jadrová energia pre obdobie do roku 2030:

  • Na svete je 435 fungujúcich atómových reaktorov, 29 je vo výstavbe. Najväčší počet majú Spojené štáty (103), nasleduje Francúzsko (59), ktoré ale suverénne vedie ako krajina s najvyšším podielom jadra na výrobe elektriny (78%).
  • Jadrovú energiu využíva celkovo 30 krajín.
  • Jadrové elektrárne zažívajú najväčšiu expanziu v Ázii – nachádza sa tam 15 z 29 stavaných reaktorov (ku koncu roka 2006). Súčasne, 26 z 36 reaktorov, ktoré boli naposledy pripojené k elektrickej sieti, je v Ázii.
  • V oblasti jadrovej energie má najväčšie plány India – dnes vyrába z jadra len 3% elektrickej energie, no stavia 7 nových reaktorov, do roku 2022 plánuje ich podiel zvýšiť na 10% a do roku 2052 dokonca na 26%.

Situácia v Európe je rôznorodá. Dnes v nej operuje 166 reaktorov, šesť je vo výstavbe. Rakúsko, Taliansko, Dánsko a Írsko sa ale úplne vzdali využívania jadrovej energie, Nemecko a Belgicko chcú oficiálne atómové elektrárne postupne zavierať. Naproti tomu Fínsko, Bulharsko, Slovensko či Francúzsko plánujú súčasné kapacity ešte rozšíriť.