Lámu sa ľady?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Slovenské elektrárne, a.s.

Poslanci konštatovali, že jadrová energia v oblasti dodávok energie je vo väčšine členských štátov kľúčová a predstavuje tretinu európskych dodávok energií. Zdôrazňujú, že ak má byť s v strednodobom horizonte základné energetické potreby Európy, potom “je jadrová energia nenahraditeľná”.Keďže jadro je najvýznamnejším zdrojom energie bez produkcie skleníkových plynov, nebude podľa EP možné úspešne znižovať emisie skleníkových plynov a účinne bojovať proti klimatickým zmenám, ak by bol tento zdroj energie navrhnutý.

Kompletné znenie analýzy nájdete na tejto linke.