Správa o stave svetového nukleárneho priemyslu 2013

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Správa objasňuje v dôkladných detailoch skutočnú skúsenosť a výsledky jadrovej energie po celom svete,“ uviedol v predhovore Peter Bradford, bývalý člen Jadrovej regulačnej komisie USA.

Tím šiestich odborníkov z Francúzska, Japonska a Spojeného kráľovstva zhodnotil stav odvetvia atómovej energie v období júl 2012 až júl 2013 podľa jednotlivých krajín.

Medzi hlavné závery správy patrí to, že v roku 2012 došlo k historickému medziročnému poklesu vo výrobe elektriny z jadra, a to o 7 %.

Podiel jadra na svetovej výrobe elektriny od roku 1993 neustále klesá. V minulom roku bol podiel jadra na úrovni 10 %. Jediná krajina, ktorá v roku 2012 zaznamenala rekordných príspevok jadra do mixu výroby elektriny bola Česká republika.

 

Takmer polovica atómových elektrární na svete je v prevádzke najmenej 30 rokov. V Číne, Nemecku, Indii a Japonsku sa minulý rok po prvýkrát vyrobilo viac elektriny z obnoviteľných zdrojov energie než z jadra.

Samostatná kapitola sleduje situáciu v potenciálnych nováčikoch, ktoré s energiou z jadra začínajú. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) v roku 2012 odhadla, že 29 krajín prvýkrát rozvíja programy jadrovej energie, z nich 3 si už objednali výstavbu atómovej elektrárne (Spojené arabské emiráty, Turecko, Bielorusko).

V súčasnosti je vo výstavbe 66 reaktorov s celkovou kapacitou 64 GW. Dve tretiny týchto reaktorov sa nachádza v troch krajinách – Číne, Indii a Rusku. Priemerný čas výstavby týchto blokov bol ku koncu minulého roka 8 rokov.

Až 9 reaktorov má status „vo výstavbe“ viac ako 20 rokov, medzi nimi aj dva reaktory v Mochovciach. Držiteľom rekordu je americký projekt Watt Bar v Tennessee, ktorý má status „vo výstavbe“ už od decembra 1972.

Podiel jadra na svetovej výrobe elektriny od roku 1993, kedy dosiahol 17 %, stabilne klesá. V minulom roku bol podiel jadra na úrovni 10 %. Jediná krajina, ktorá v roku 2012 zaznamenala rekordných príspevok jadra do elektrického mixu bola Česká republika.

Súčasťou správy sú aj kapitoly o nukleárnej ekonómii či prehľad vývoja a dopadov havárie vo Fukušime. Tu sa napríklad uvádza, že manažment vody v lokalite Fukušima je kritický. Skladuje sa v nej asi 400.000 ton vody, ktorej úroveň rádioaktivity je niekoľkonásobne vyššia v porovnaní s tou, ktorá unikla do ovzdušia počas týždňov po 11. marci 2011.

Celú správu v anglickom jazyku nájdete tu.