Atómová elektráreň Bohunice otvára brány

Komerčný obsah

Program v amfiteátri v Jaslovských Bohuniciach štartuje o 10. hodine a približne do 16:30 bude návštevníkom ponúkať najrôznejšie atrakcie, súťaže a vystúpenia. Jeho súčasťou sú kreatívne workshopy zamerané na tradičné remeslá regiónu. Zlatým klincom kultúrneho programu bude superstarista Lukáš Adamec so skupinou.

Otvorená elektráreň má aj filantropický rozmer. Zástupcovia OZ Macko-Uško pri Detskom domove Trnava si prevezmú symbolický šek na podporu svojich projektov.

Podujatie poskytne okrem oddychového programu aj „občiansky servis“. Od 11:30 do 12:30 sa návštevníci budú môcť stretnúť so zástupcami miestnej samosprávy a štátnej správy, nasledovať bude panelová diskusia Občianskej informačnej komisie (OIK).

Atraktívny je aj súbežný program. Súčasne s Otvorenou elektrárňou sa bude v obci odohrávať siedmy ročník festivalu slova, hudby a tanca „V Bohunicách pri kaštieli“.

Minulý rok Atómová elektráreň Bohunice privítala okolo 2500 ľudí a stala sa tak najnavštevovanejším zo série podujatí Otvorená elektráreň. Aj tento rok je ideálnym tipom na sobotný rodinný výlet.