Celoareálové cvičenie v atómových elektrárňach Mochovce

Komerčný obsah

Predmetom súčinnostného celoareálového cvičenia bude simulácia vzniku klasifikovanej udalosti (tzv. Núdzový stav na území jadrového zariadenia), vyrozumenie a aktivizácia členov organizácie havarijnej odozvy elektrárne a havarijnej skupiny stavby tretieho a štvrtého bloku (MO34), preverenie súčinnosti so zložkami vonkajšej havarijnej odozvy – Úradom jadrového dozoru a JAVYSom, ako aj varovanie zamestnancov a precvičenie ochranných opatrení, vrátane cvičnej evakuácie.

Cvičenie bude vyhlásené reálnymi akustickými signálmi varovania – začiatok dvojminútovým kolísavým tónom sirén doplneným o textovú informáciu „Pozor, radiačná udalosť," koniec cvičenia oznámi dvojminútový stály tón sirén.

Celoareálové cvičenie sa bude vykonávať v súlade s legislatívnymi požiadavkami Vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.

Obvodné úrady v okolí elektrárne, určené orgány a organizácie boli o cvičení vopred informované.