Celoareálové havarijné cvičenie v AE Bohunice

Komerčný obsah

Predmetom celoareálového havarijného cvičenia bude simulácia vzniku klasifikovanej udalosti, vyrozumenie a aktivácia členov organizácie havarijnej odozvy a havarijnej komisie, varovanie zamestnancov a precvičenie ochranných opatrení, vrátane simulovanej evakuácie.

Začiatok cvičenia bude  na území elektrárne vyhlásený systémom varovania a vyrozumenia dvojminútovým kolísavým tónom sirén a informáciou „Pozor, radiačné ohrozenie“.

O realizovaní cvičenia boli informované aj príslušné obecné a okresné úrady v okolí elektrárne a určené orgány a organizácie.