Cvičenie hasičov v atómových eletkrárňach Mochovce

Komerčný obsah

Predmetom cvičenia bude „simulovaný výbuch plynu (vodíka) v strojovni I. bloku s následným požiarom olejového hospodárstva turbíny a transformátora“.

Počas cvičenia bude  v okolí  a na území elektrárne zvýšený pohyb vozidiel hasičského a záchranného systému. Cvičenia sa zúčastnia okrem jednotky ZHÚ Mochovce aj jednotky HaZZ Levice, Vráble,Zlaté Moravce a Želiezovce.

Cieľom cvičenia je precvičiť pripravenosť hasičskej jednotky ZHÚ EMO a hasičskej techniky na zásah pri výbuchu plynu (vodíka) s následným požiarom technologických častí a súčasne preverenie dojazdových časov posilových síl a prostriedkov HaZZ pri vyhlásení požiarneho poplachu a ich činnosti na mieste zásahu v lokalite EMO.

O realizovaní cvičenia boli informované aj obvodné úrady v okolí elektrárne a určené orgány a organizácie.