Plánovaná odstávka 4. bloku AE Bohunice V2

Komerčný obsah

Táto oprava je druhou v pláne generálnych opráv slovenských atómových elektrární na rok 2014.

Odstávky a opravy sú štandardnou súčasťou životného cyklu každej elektrárne a uskutočňujú sa ako dlhodobo plánovaný proces. Príprava každej odstávky sa začína s 20-mesačným predstihom.

K činnostiam, ktoré budú realizované v rámci plánovanej opravy patria štandardné údržbové práce a čiastočná výmena paliva reaktora 4. bloku.