Plánovaná odstávka 1. bloku AE Mochovce

Komerčný obsah

Táto oprava je prvou v pláne generálnych opráv slovenských atómových elektrární na rok 2013.

Odstávky a opravy sú štandardnou súčasťou životného cyklu každej elektrárne a sú realizované ako dlhodobo plánovaný proces. Príprava každej odstávky začína s ročným predstihom.

K činnostiam, ktoré budú realizované v rámci plánovanej opravy patria štandardné údržbové práce a čiastočná výmena paliva reaktora 1. bloku.