Plánovaná odstávka 3. bloku AE Bohunice V2

Komerčný obsah

Táto oprava je treťou v pláne generálnych opráv slovenských atómových elektrární na rok 2013.

Odstávky a opravy sú štandardnou súčasťou životného cyklu každej elektrárne a sú realizované ako dlhodobo plánovaný proces. Príprava každej odstávky začína s ročným predstihom.

K činnostiam, ktoré budú realizované v rámci plánovanej opravy patria štandardné údržbové práce a čiastočná výmena paliva reaktora 3. bloku.