Slovenské elektrárne dosiahli nový míľnik v projekte dostavby 3. a 4. bloku AE Mochovce

Komerčný obsah

Systém napájacej vody (SNV) sa skladá z čerpacej stanice s piatimi čerpadlami a dvomi pomocnými čerpadlami na blok, ktoré zabezpečujú vodu pre hlavný kolektor zásobujúci šesť parogenerátorov.

Hlavný parný systém (HPS) poskytuje odvod tepla z primárneho okruhu do sekundárneho okruhu. Zbiera paru vytváranú v šiestich parogenerátoroch v spoločnom kolektore a odvádza ju do dvoch parných turbín spolu so systémom obtoku, ktorý odvádza paru do kondenzátora v prípade, že parné turbíny nie sú k dispozícii.

Testnostné hydraulické skúšky potrubí, komponentov a ukotvení sa vykonajú budúci rok pred realizáciou preplachov a neaktívnych skúšok.