Slovenské elektrárne oznamujú dokončenie ďalšieho míľnika na 3. a 4. bloku AE Mochovce

Komerčný obsah

Hlavné parné potrubie na 3. bloku je pripravené na hydraulickú skúšku. Parné potrubie s priemerom päťsto milimetrov – jeden z hlavných systémov sekundárneho okruhu – prechádza cez stenu hermetickej zóny a spája 6 parogenerátorov s dvomi turbínami. Horúca para (260 °C), ktorá sa vytvára v parogenerátoroch, sa bude transportovať cez parné potrubie do turbíny pod vysokým tlakom (4,74 MPa ~ 47 atm). Cez potrubie bude k turbínam prechádzať 2800 ton pary za hodinu.

Vysoká kvalita a tesnosť zvarov na potrubí bola skontrolovaná röntgenovými skúškami, aby sa zabezpečila bezpečnosť budúcej prevádzky.


Spoločnosť Slovenské elektrárne, a. s., je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. V apríli 2006 sa jej hlavným akcionárom stala spoločnosť Enel so 66% podielom. Zvyšných 34% akcií vlastní Fond národného majetku, ktorého akcionárske práva vykonáva Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Spoločnosť Slovenské elektrárne  disponuje 5 400 MW čistého výkonu. V roku 2012 spoločnosť dodala do elektrickej siete 20,7 TWh elektrickej energie. Z podielu jednotlivých zdrojov na čistých dodávkach predstavovali jadrové elektrárne 70%, vodné elektrárne 20% a 11% tepelné elektrárne. Ku koncu roka 2012 mala spoločnosť Slovenské elektrárne 5 171 zamestnancov.