Ukončenie odstávky AE Mochovce

PROMOTED CONTENT

Mochovce/Bratislava, 15. novembra 2013 – Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, dnes ukončili generálnu opravu 2. bloku Atómových elektrární Mochovce prifázovaním prvého turbogenerátora.

Ukončená krátkodobá odstávka bola  poslednou v pláne generálnych opráv slovenských atómových elektrární na rok 2013.

Na druhom bloku Atómových elektrární Mochovce šlo o 13. generálnu opravu s čiastočnou výmenou jadrového paliva v reaktore.

V rámci odstávky  boli realizované aj štandardné údržbové práce.  Všetky činnosti boli vykonané v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými opatreniami.

Odstávky sú štandardnou súčasťou životného cyklu každej elektrárne a realizujú sa ako dlhodobo plánovaný proces.