Vedenie SOPK navštívilo dostavbu AE Mochovce

Komerčný obsah

„Ekonomická aktivita, ktorú sme mohli priamo sledovať je veľkým stimulom nielen pre Levický okres. Takmer 60% z celkovej hodnoty investície prevyšujúcej 3 miliardy eur preukázateľne realizujú slovenské firmy z rôznych regiónov Slovenska. Samotný projekt preto prispieva k akcelerácii celého hospodárstva SR. Analýza, ktorú nám dnes predstavili ukázala, že ročne ide o objem rovný 1% HDP “ uviedol P. Mihók po tom, čo sa vedenie komory podrobne oboznámilo so stavom projektu.

V čase všeobecných škrtov a otáznikov nad plnením rozpočtových priorít sa vedenie SOPK zvlášť zaujímalo o dopady projektu na verejné financie. „V tomto smere nás zaujímali najmä konkrétne a exaktné prepočty vo vzťahu k štátnemu rozpočtu. Preukázateľný výnos z daní a odvodov plynúci z ekonomickej aktivity počas siedmich rokov dostavby predstavuje približne 550 miliónov eur. Po uvedení nových blokov do prevádzky by malo ísť o viac ako 100 miliónov eur ročne,“ uviedol P. Mihók.

Z týchto dôvodov SOPK považuje túto tému za jednu zo svojich priorít. „Práve dostavba AE Mochovce pomôže k stabilizácii cien elektriny, ktorá je veľmi dôležitá pre našich podnikateľov“, dodal P. Mihók.