Emisie skleníkových plynov klesli o viac ako 20 percent

V roku 2017 boli emisie skleníkových plynov v EÚ o 21% nižšie, než v 1990. Cieľ dvadsaťpercentného poklesu do roku 2020 sa podarí splniť.

Slovenské emisie skleníkových plynov výrazne klesli začiatkom 90. rokov, pri reštrukturalizácii priemyslu, potom po roku 2008. V 2017 boli o takmer 41 percent nižšie, než v roku 1990 – na úrovni 43,5 milióna ton.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.