Slovenské lesy absorbujú menej CO2

Rozloha európskych lesov rastie, no ich schopnosť absorbovať CO2 od 90. rokov stagnuje. Na Slovensku klesla od roku 1990 o viac ako 4 milióny ton CO2.

Schopnosť absorbovať uhlíkové emisie ovplyvňuje aj zloženie a vek lesov, ich zdravie, či spôsob lesného hospodárenia.

Podľa OECD Slovensko ťaží viac dreva, s väčšou intenzitou a nižšou pridanou hodnotou, než krajiny OECD, ale aj v porovnaní s ďalšími troma vyšehradskými krajinami.

Infografika bola spracovaná v rámci projektu #dataEU, realizovaného v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.