Slovensko má druhé najnižšie príjmy z ekologických daní v Únii (INFOGRAFIKA)

Príjmy z daní zaťažujúcich negatívne vplyvy na životné prostredie boli na Slovensku v roku 2020 druhé najnižšie v Únii. Tvorili iba štyri percentá z celkových daňových príjmov. Najvyššie príjmy zaznamenali v Slovinsku, kde dosiahli 12 percent.

Celkovo sa v Európskej únii na ekologických daniach vyzbieralo 299,9 miliardy eur, čo predstavuje 5,4 percenta z celkových príjmov na daniach. Väčšinu z tejto čiastky tvoria dane z energií (77,2 percent).

Príjmy z ekologických daní sa v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 znížili vo všetkých štátoch s výnimkou Lotyšska, kde došlo k miernemu nárastu.

 

Partner