Krízy budú motivovať k spolupráci počas COP21

Ako sa z globálneho pohľadu darí Európe nakladať s odpadmi?

Z hľadiska celého sveta je Európa veľmi popredu. Najhoršie sú na tom rozvojové krajiny. Ak porovnávame situáciu z 80. rokov s dnešnou, vidíme výrazný rozdiel. Snažíme sa dosiahnuť budúcnosť bez odpadu. Ten sa stane surovinou.

Obehové hospodárstvo je výborná myšlienka. Napodobňovať prírodu je vždy dobrý nápad. V prírode nikdy nevznikne odpad. Po tom, čo sme zvýšili povedomie verejnosti, potrebujeme legislatívny rámec. Prečo by do toho občania alebo spoločnosti investovali, ak by to nieslo príliš vysoké riziko? Preto je pre globálne investície do obehového hospodárstva kľúčová legislatíva.

Vzhľadom na vedúcu pozíciu Európy v tejto oblasti, prekvapilo Vás, že Európska komisia stiahla balíček o obehovom hospodárstve?

Prekvapilo ma to, ale pokiaľ viem Komisia chce predložiť jeho ambicióznejšiu verziu. Koncept obehového hospodárstva, ktorý znamená viac ako len recykláciu, sa premieta aj do dizajnu produktov a ich trvanlivosti. Je dôležité sústrediť sa na dizajn a výrobnú fázu, nie iba na to, či je produkt recyklovateľný alebo nie. Európa v tom však nemôže ostať sama. Musia sa angažovať aj medzinárodné inštitúcie, ktoré by ovplyvnili výrobu produktov na globálnej úrovni. Výrobky z Číny musia rovnako spĺňať tieto globálne štandardy.

Mohli by vyššie environmentálne štandardy v Európe poškodiť jej konkurencieschopnosť v novom obehovom hospodárstve?

Obehové hospodárstvo nezahŕňa iba odpad a recykláciu. Už pri výrobe sa musí myslieť na to, aby sa dal produkt rozobrať a recyklovať. V Európe máte takéto štandardy, ale ak chcú rozvojové krajiny alebo Čína s Európou obchodovať musia ich rešpektovať tiež. Environmentálne štandardy nie sú problémom.

V globalizovanom svete nemôže Európa postupovať sama. Naše skúsenosti sa musia rozšíriť do sveta. Je nevyhnutné použiť ich na nájdenie riešenia napríklad pre Čínu a Indiu. Antverpám trvalo 30 rokov, kým sa dostali z nulovej recyklácie na úroveň 72 %. Teraz potrebujeme, aby to isté urobili aj rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky za päť rokov. Vzhľadom na populačný tlak, urbanizáciu, formujúcu sa strednú triedu a menšie finančné prostriedky si nemôžeme dovoliť čakať 30 rokov. Vyžaduje si to užšiu spoluprácu a partnerstvo. Štandardy a politiky globalizovaného sveta sa musia navzájom približovať a nie vzďaľovať. Ak má ľudstvo prežiť, toto je smer, ktorým sa musíme vydať.

Som ale optimista. V roku 2000 sa rozvinuté krajiny dohodli, že pomôžu rozvojovým krajinám s konkrétnymi výzvami (Miléniové rozvojové ciele). Pred tým sme nemali žiadnu spoločnú agendu. Teraz tu máme nové Udržateľné rozvojové ciele, ktoré sú univerzálne a znova nám dávajú spoločný smer. V priebehu rokov sa teda tento smer stále viac a viac konkretizuje.

Myslíte si, že to napomôže pozitívnemu výsledku klimatickej konferencie OSN v Paríži?

Očakávam, že sa tam dosiahne určitá dohoda. Nie však v rozsahu, aký sa predpokladá. USA a Čína už súhlasili a keďže sú najväčšími znečisťovateľmi, som optimista. Politici si uvedomujú, že musíme začať pracovať spoločne. Sporná je už iba konkrétna podoba, ako sa dohoda vykoná v praxi. Cieľ je ale všetkým jasný. Ak sa pozriem späť, veľké zmeny sa diali vždy iba vtedy, keď sme čelili veľkým krízam. Otázkou ostáva, či sme už pri súčasných problémoch dosiahli krízový bod.

Dosiahli sme ho?

Ak áno, politici nemajú inú možnosť, ako konať. Každý z nich hovorí o svetových krízach. Prečo USA a Čína oznámili, to čo oznámili?

Takže áno, dosiahli sme krízový bod.

A tlačí nás to k posilneniu medzinárodnej spolupráce. Ak sa v budúcnosti nedokážu mocnosti spojiť, aká je alternatíva? Ak sa aktuálna utečenecká kríza desaťkrát zhorší a príde ďalšia hospodárska kríza, kam ľudia pôjdu? Môžeme okolo toho postaviť plot? Nie.

Ako do tohto všetkého zapadá odpadové hospodárstvo?

Kvôli populačnému tlaku a vyčerpávaniu zdrojov je odpad stále dôležitejší. V rozvojových krajinách pracujú v tomto sektore milióny ľudí. Sú od neho závislí. Ak týmto krajinám pomôžeme separovať odpad už pri jeho zdroji zlepšíme životy týchto ľudí, ich pracovné podmienky a hygienické štandardy. Takto môžeme veľmi jednoducho pozitívne ovplyvniť boj proti klimatickým zmenám. Okrem zníženia emisií o 15 – 20 % to bude mať aj ekonomické a zdravotné výhody.

Najmä vyspelé európske krajiny by mali proaktívnymi politikami podporiť rozvojové štáty. Ostatné už pôjde samo. Obe skupiny budú ekonomicky rásť a bude v nich pribúdať práca. Pozbierajme 300 rokov vedomostí a skúseností a odovzdajme im ich. Máme technológie, ktoré môžeme pochopiteľne ďalej vyvíjať, ale základ už máme. Ak dokážeme ponúknuť pomoc, nemôže to byť samozrejme zadarmo. Rozvojové krajiny potrebujú mať podobný právny rámec. Preto tieto normy a štandardy musíme vytvoriť prostredníctvom medzinárodných inštitúcií ako OSN.

Mohlo by sa stať, že v Paríži teda téma technológií a inovácií zatieni financovanie?

Súdiac podľa súčasných diskusií v New Yorku, na tom majú rozvojové krajiny stále väčší záujem. V roku 1992 ich viac zaujímalo financovanie. Za posledných päť, šesť rokov sa rozvojová pomoc pohybovala približne na rovnakej úrovni. Šesťkrát väčšie množstvo prostriedkov však tieto krajiny stratia únikmi na daniach. Priame zahraničné investície majú päťkrát väčšiu hodnotu. Vlády si teraz uvedomujú, že sa musia zamerať na to, aby do ich rozpočtov prispievali zahraniční investori a nie iné krajiny. Pozrite sa, čo robí Čína a India. Nečakajú na 100 miliárd dolárov, ktoré im niekto sľúbil. Pred piatimi či desiatimi rokmi rozvojové krajiny žiadali viac. Dnes je však realita iná, finančné rezervy sú u nich doma. O peniazoch sa preto hovorí stále menej. Prioritami sú odbornosť, technológie, obchod, prístup na trhy. Medzinárodný dialóg sa hýbe vpred.