2020 bol najteplejším zaznamenaným rokom

Otepľovanie v Európe od roku 1960. Červenou farbou sú znázornené oblasti, kde sa oteplilo najviac, zelenou najmenej [European Data Journalism]

Minulý rok bol v Európe najteplejším zaznamenaným. Podľa satelitného programu Copernicus bola priemerná teplota o 0,4 stupňa vyššia, než v 2019. V globálnom meradle sa predchádzajúci rok vyrovnal doteraz najteplejšiemu roku 2016.

Rast globálnej teploty pokračoval v nastúpenom trende – v poslednej dekáde bol 2020 už šiestym rokom, v ktorom padali teplotné rekordy.

Minulý rok prekonal hneď niekoľko teplotných rekordov. Minulá zima bola historicky najteplejšia, tú z roku 2016 prekonala o 1,6 stupňa Celzia. V Death Valley v Kalifornii bola zaznamenaná zatiaľ najvyššia teplota na Zemi – 54,4 stupňa.

Bola tiež nameraná najvyššia teplota za severným polárnym kruhom – na Sibíri bolo 38 stupňov. Priemerná teplota v časti arktického regiónu narástla v porovnaní s priemerom 1981-2010 o 6 stupňov.

Podľa World Weather Attribution by vlna tepla na Sibíri „bola takmer nemožná bez klimatickej zmeny“.

Príčinou rastu teplôt sú klimatické zmeny, spôsobené činnosťou človeka. Koncentrácia CO2 v atmosfére narástla v minulom roku asi o 2,3 ppm – napriek tomu, že pandémia COVID-19 utlmila ekonomické aktivity a tým aj množstvo vypustených skleníkových plynov.

Globálne teplotné anomálie

Zdroj: nasa.gov

Podľa organizácie Christian Aid extrémne počasie spôsobilo škody za 150 miliárd dolárov.

V Parížskej klimatickej dohode sa krajiny zaviazali, že zastavia globálne otepľovanie pod 2 stupňami a pokúsia sa dosiahnuť hranicu 1,5 stupňa, v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Planéta sa už oteplila o 1,1 stupňa.

Podľa štúdie zverejnenej v Nature Climate Change je problémom aj rýchlosť otepľovania. Globálna teplota sa v súčasnosti mení asi stokrát rýchlejšie, než počas poslednej doby ľadovej. „Stupeň naviac za niekoľko sto rokov je omnoho menej škodlivý, než stupeň za niekoľko desaťročí“, hovorí klimatológ Andrew Dessler.

Podľa Desslera sa môže teplota ešte o niečo zvýšiť aj v prípade dosiahnutia nulových emisií. No dekarbonizácia je napriek tomu dôležitá. „Problém je stále veľmi vážny, musíme znížiť emisie tak rýchlo, ako je to možné, s následným oteplením sa vysporiadame potom.“