Brusel chce vedieť, čo sa v Kodani pokazilo

„Čo sa v Kodani pokazilo“, na to sa bude snažiť odpovedať analýza Európskej komisie. Požiadali ju o to európski ministri životného prostredia na zasadnutí Rady 22. decembra, krátko po skončení svetových klimatických rokovaní COP15 v Kodani. Ministri chcú mať materiál na stole už na najbližšom svojom zasadnutí, ktoré sa plánuje na 15. – 17. januára 2010 do španielskej Sevilly.

Zatiaľ čo ministri hovoria o zlyhaní Kodane, švédske predsedníctvo ako i komisár pre životné prostredie Stavros Dimas sa domnievajú, že „Kodanská dohoda“ je prvým krokom k právne záväznej zmluve o globálnom klimatickom režime po roku 2012. Je tomu tak preto, lebo dokument obsahuje mnohé z toho, za čo EÚ bojovala; napríklad hranicu 2 Celziových stupňov či balík klimatickej finančnej pomoci pre obdobia do/po roku 2012.

„Je treba spraviť veľa práce. Teraz musíme zabezpečiť, aby sa Kodanská dohoda stala funkčnou a ako taká vytvorila jadro novej klimatickej zmluvy. Bez ohľadu na to, čo sa deje vo svete, EÚ bude pokračovať vo svojej klimatickej politike,“ vyhlásil komisár Dimas, cituje EuropeanVoice.

Kodanská dohoda je „pohromou“, hovorí švédsky minister životného prostredia Andreas Carlgren a dopĺňa, že ide o „naozaj obrovské zlyhanie, z ktorého sa musíme poučiť“.

Ďalšie témy

Na rade ministrov sa tiež hovorilo o probléme zachovania biodiverzity. Ministri prijali dokument, ktorý hovorí o vízii zachovania biologickej rôznorodosti po roku 2010. Komisár Dimas v komentári záverov ministerskej Rady uviedol, že strata biodiverzity je rovnako veľkou hrozbou, akou sú klimatické zmeny.

Ministri zaujali stanovisko aj k vplyvu niektorých chemických látok na životné prostredie. Ide najmä o tie chemikálie, ktoré môžu ovplyvniť činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním a teda hormonálnu rovnováhu v organizme. Nedávne štúdie dánskych vedcov upozornili, že v jedle, hračkách, oblečení a pod. je mnoho tzv. endokrinných narúšačov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na vývin a zdravie detí, zvlášť kojencov.