Cesta do Mexika je komplikovaná

Foto: Flickr / Aaron Sneddon Scottish Press Photographer

„Na jednom konci [máte] mnoho krajín, ktoré [vyjednávania] vnímajú ako udalosť, kde sú na stole všetky témy – od diskusií o hospodárskom rozvoji až po jeho svetové riešenia. Na druhom konci je spoločenstvo, ktoré [klimatické zmeny] vníma ako úzky environmentálny problém,“ vyhlásil uplynulý týždeň v Bruseli Jonathan Pershing, zástupca špeciálneho vyslanca USA pre klimatické zmeny.

Podobná rôznosť názorov existuje aj v otázke postoja ku Kodanskej zmluve, ktorá sa prijala ako záverečný dokument svetovej klimatickej konferencie COP15(december 2009).

„Som sklamaný a ak mám byť úprimný, tak i prekvapený druhmi reakcií, ktoré dohoda vyvolala,“ doplnil Pershing na adresu záverečného kodanského dokumentu. I keď mnohí vnímajú konferenciu COP15 ako zlyhanie, Američan pozerá na jej závery ako na „podstatný a jasný obrat“.

Štyri pätiny svetovej populácie žijú v rozvíjajúcich sa krajinách, ktoré nepovažujú výsledok Kodane za úspech, oponoval Surya Sethi, hlavný klimatický vyjednávač indickej vlády.

„Myslím, že je dobre zdokumentované, že chabo zorganizovaná [konferencia] COP15 bola zlyhaním, ak nie i totálnym zlyhaním,“ hovorí Sethi. Vyjednávaciu taktiku amerického prezidenta Baracka Obamu označil za „oup d’état“ – teda za náhle rozhodnutia, ktorých cieľom bolo nejakým spôsobom sa dohodnúť s ostatnými. Prejavilo sa to najmä v snahe spojiť diskusie o novom klimatickom režime s Kjótskym protokolom, ktorý dnes nezaväzuje rozvíjajúce sa krajiny k redukčným cieľom.

„Štruktúra a systém riadenia Kodanskej zmluvy sú výsledkom nových paralelných procesov, ktoré jednoducho nie sú kompatibilné s inkluzívnymi, demokratickými procesmi UNFCCC,“ doplnil indický diplomat.

Kodanská zmluva sa teší nízkej, resp. takmer žiadnej podpore v radoch chudobnejších krajín. India a Čína sa rozhodli nespomenúť ju ani v textoch, ktoré na konci januára predkladali UNFCCC a v ktorých oznámili svoje redukčné emisné ciele.

„Z môjho pohľadu, pokračujúce vyjednávania – a toto je môj osobný názor – budú stále viac mučivé, pretože slabo načrtnutá dohoda je otvorená pre rôzne interpretácie, čo stále vracia do hry dvoj-úrovňový proces v rámci UNFCCC,“ uzatvoril Sethi.

Európska únia sa naďalej snaží, aby sa v čím skôr dosiahla právne záväzná dohoda, vyhlásil Laurence Graff, predstaviteľ oddelenia Európskej komisie pre životné prostredie. Kľúčom je podľa neho vrátiť sa za rokovací stôl, kde sa chce EÚ opäť prejaviť ako líder.

Pershing pripustil, že hlas EÚ nebol v Kodani na prvý pohľad verejne príliš hlasný: USA za zatvorenými dverami diskutovali s novými ekonomikami sveta, no v skutočnosti to bolo snaženie sa EÚ v poslednom desaťročí, ktoré umožnilo prijať Kodanskú zmluvu. Doplnil, že USA názor a pozíciu neustále konzultovali s EÚ, keď diskutovali za zatvorenými dverami s inými.

Pokiaľ ide o východisko zo súčasnej situácie, ani jeden z panelistov nedokázal navrhnúť spôsob, ako dosiahnuť konsenzus. Nezhodli sa ani na tom, či sa podarí nájsť spoločné stanovisko počas COP16 v Mexiku (december 2010) alebo počas COP17 v Juhoafrickej republike (2011).

Konferenciu organizoval Francúzsky inštitút medzinárodných vzťahov (IFRI).