Emisie Únie stúpli, tá zintenzívni boj proti „klimatickým zločinom“

Znečistené ovzdušie v Calcutte [EPA-EFE/Piyal Adhikary]

Na Slovensku vzrástli emisie CO2 v roku 2017 o 3,7 percenta. Nárast exhalátov oxidu uhličitého je európsky trend, proti ktorému chce Európska únia bojovať aj trestnoprávnymi nástrojmi.

Emisie oxidu uhličitého v Európskej únii stúpli v roku 2017 o 1,8 percenta v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Informoval o tom v piatok 4. mája štatistický úrad EÚ.

Na Slovensku vzrástli emisie CO2 podľa odhadov Eurostatu o 3,7 percenta. Ide o tretí najvyšší nárast v rámci Vyšehradskej skupiny. Výraznejšie sa emisie zvýšili v Maďarsku (6,9 percenta) a v Poľsku (3,7 percenta), menej výrazne v Poľsku (1 percento).

V rovnaký deň, ako boli zverejnené odhady Eurostatu, oznámil Europol snahu intenzívnejšie bojovať proti „klimatickým zločinom“.

Najväčší nárast emisií v novších štátoch

Emisie sa zvýšili vo väčšine z 28 krajín Únie, konštatoval Eurostat s tým, že najvyšší nárast zaznamenali na Malte (12,8 percenta), v Estónsku (11,3) a v Bulharsku (8,3).

Vo veľkých členských štátoch – obzvlášť vo Francúzsku, Taliansku a Španielsku – došlo taktiež k nárastu emisií. V Nemecku zaznamenali mierne zníženie o 0,2 percenta. Najväčšie zníženie dosiahlo Fínsko (-5,9 percenta).

Emisie na európskom trhu s uhlíkom vzrástli prvýkrát za sedem rokov

V roku 2017 vzrástli emisie v systéme ETS po prvýkrát za posledných sedem rokov. Dôvodom je zvýšená priemyselná výroba.

Oxid uhličitý je podľa vedcov do značnej miery zodpovedný za klimatickú zmenu a globálne otepľovanie, pripomína agentúra DPA. EÚ pristúpila k medzinárodným záväzkom na základe parížskeho klimatického dohovoru o znížení emisií CO2.

Parížska dohoda z roku 2015 je dohodou v rámci Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC), ktorý má obmedziť emisie skleníkových plynov po roku 2020 a nadviazať tak na Kjótsky protokol. Jej hlavným cieľom je udržanie nárastu priemernej globálnej teploty pod hranicou dva stupne Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie.

Boj proti špinavému ovzdušiu

Europol a Centrum pre analýzu klimatických zločinov (CCCA) podpísali v piatok 4. mája memorandum o porozumení, ktorého cieľom je posilniť ich spoločné úsilie pri riešení environmentálnych trestných činov, najmä tých, ktoré majú vplyv na zmenu klímy.

Memorandum podpísali v sídle policajného úradu EÚ v Haagu. V mene Europolu dokument podpísal vedúci strediska pre organizovaný zločin Jari Liukku, v mene CCCA predseda predstavenstva Reinhold Gallmetzer.

Obe strany sa dohodli na rámci na výmenu poznatkov a spoluprácu pri realizácii projektov spoločného záujmu. Europol a CCCA sa zaviazali spoločne pokračovať v boji proti trestným činom v oblasti životného prostredia s cieľom zamerať sa najmä na trestnú činnosť súvisiacu so znečistením ovzdušia a odlesňovaním. Do tejto oblasti spadajú všetky trestné činy, na ktoré sa vzťahuje európske nariadenie o dreve z roku 2013.

Memorandum má snahu prispieť k celosvetovému úsiliu o dosiahnutie cieľov zmierňovania uhlíkových emisií zakotvených v parížskej klimatickej dohode.

Environmentálne zločiny medzi najzávažnejšími

„Boj proti environmentálnym zločinom je prioritou práce Europolu. Spojením síl s Centrom pre analýzu klimatických zločinov sa snažíme využiť svoje know-how a sieť mimovládnych organizácií a jednotlivcov, ktorí majú prístup k relevantným informáciám a odborným znalostiam. To nám umožní posilniť svoju podporu európskym národným orgánom pri riešení environmentálnych trestných činov,“ zhodnotil situáciu Liukku.

Lídri chcú emisný plán do roku 2050, Francúzsko žiada minimálnu cenu uhlíka

Európska komisia má budúci rok predložiť dlhodobú stratégiu znižovania emisií CO2. Paríž zatiaľ presadzuje minimálnu európsku cenu uhlíka v kombinácii s vyššími dovoznými clami pre ekonomiky, ktoré sa neprihlásili k Parížskej dohode. 

Gallmetzer v tejto súvislosti odkázal, že memorandum vysiela jasný signál, že z právneho hľadiska patria environmentálne zločiny, najmä tie, ktoré majú vplyv na zmenu klímy, medzi tie najzávažnejšie.

CCCA je medzinárodná nezisková organizácia prokurátorov a odborníkov v oblasti presadzovania práva, ktorej cieľom je spúšťať a podporovať vyšetrovanie a trestné stíhanie z oblasti klimatických zločinov tým, že poskytuje orgánom činným v trestnom konaní dôveryhodné informácie a analýzy.