Emisné ciele predstavilo už 55 krajín

"Predstavuje to dôležitý impulz v diskusiách OSN o klimatických zmenách," uviedol Yvo de Boer, predseda UNFCCC, v nadväznosti na skutočnosť, že Sekretariátu OSN už predložilo svoje klimatické národné záväzky už viac ako štvrtina krajín sveta, ktoré sa podieľajú na tvorbe globálnych emisií CO2 takmer štyrmi pätinami.

De Boer spresnil, že ide o 55 zo 194 krajín, ktoré spoločne produkujú 78 percent emisií CO2 v energetike.

Pre dosahovanie celej škály výsledkov sa bude vyžadovať viac ambícií, doplnil šéf UNFCCC. "Ale [doterajšie] sľuby sú jasnými signálmi vôle posúvať sa vo vyjednávaniach smerom k úspešným záverom."

Klimatické vyjednávania by mali v roku 2010 vyvrcholiť svetovým summitom COP16, ktorý je naplánovaný na 29. novembra – 10. decembra 2010 v Mexiku.

Nedostatočné sľuby?

Kodanská dohoda si stanovuje za cieľ udržanie globálneho oteplenia pod hranicou 2 Celziových stupňov. Súčasne, v horizonte do roku 2020, požaduje vyskladanie finančných prostriedkov v objeme 100 mld. eur ročne na pomoc chudobnejším krajinám v prispôsobovaní sa alebo zmierňovaní dôsledkov meniaceho sa podnebia.

Návrhy záväzkov, ktoré doteraz predložili krajiny Sekretariátu OSN, nie sú dostatočné pre dosiahnutie cieľa neprekročiť dva Celziové stupne, hovorí Jo Leinen (PES), predseda výboru EP pre životné prostredie.

"Po mesiaci neistoty je dnes zrejmé, že Kodanská zmluva bude podporou pre svet, aby sa približoval smerom k zmysluplným globálnym opatreniam v oblasti klimatických zmien," myslí si Jennifer Morgan (World Resources Institute). "I keď je dôležité ukazovať záujem približovať sa k nízkouhlíkovej ekonomike, záväzky sú oveľa nižšie, než aké by boli potrebné, aby sme sa vyhli najhorším dôsledkom klimatických zmien," doplnila.

Pondelkové stanovisko OSN hovorí len o počte krajín, ktoré predstavili návrhy svojich emisných cieľov. Nehovorí však o počte krajín, ktoré sa podpísali pod Kodanskú zmluvu, resp. ktoré súhlasia, aby sa s nimi zmluva spájala i oficiálne.

Kodanskú zmluvu niektoré krajiny nepovažujú za základ budúcich rokovaní. Napríklad India navrhla, aby vyjednávania prebiehali na základe Konvencie OSN o klimatických zmenách z roku 1992. Juhokórejský veľvyslanec pri OSN Raekwon Chung je napríklad presvedčený o potenciáli princípov, na ktorých sa zakladá americký návrh zákona o klíme. "Myslím si, že jeho dôsledky budú vážne," doplnil na jeho adresu.

"Do nasledujúcej klimatickej konferencie v Mexiku v novembri/decembri 2010 potrebujeme masívne zlepšenie úrovne a kvality opatrení na ochranu klímy," hovorí Jo Leinen a dopĺňa: "Európska únia by mala rozhodnúť o jednostrannom redukčnom záväzku 30 percent, aby opätovne prevzala líderstvo a novú dynamiku medzi partnermi vo svete."

Leinen uzavrel, že na tému klimatických rokovaní by sa malo zamerať i ďalšie zasadnutie Európskej rady v Bruseli.

EurActiv/Reuters