EÚ odkazuje: Klimatická pomoc „nebude zadarmo“

Foto: Flickr / Aaron Sneddon Scottish Press Photographer

Čína, India a Rusko sú poslednými veľkými producentmi emisií CO2, ktorí sa jasne nevyjadrili, či podporia Kodanskú zmluvu, ktorá sa prijala ako záverečný dokument svetovej konferencie COP15 v Kodani. Doteraz ju podpísalo okolo sto krajín.

Fond v objeme 30 mld. dolárov, ktoré Kodanská zmluva určila ako klimatickú pomoc chudobnejším štátom v období 2010 – 2012, bude dostupný „len v kontexte medzinárodného rámca, ktorý vedie k redukovaniu emisií CO2“, uviedol Karl Falkenberg, generálny riaditeľ DG pre životné prostredie.

„Nie sú to peniaze zadarmo, sú to peniaze, ktoré prichádzajú tam, kde niekto vyvinie úsilie,“ vyhlásil Falkenberg pre novinárov počas environmentálnej konferencie OSN v Nusa Dua na indonézskom ostrove Bali.

Krajiny, ktoré plne neuznajú Kodanskú zmluvu, sa môžu diskvalifikovať pre čerpanie z fondu pre klimatickú pomoc: „Ak sa krajiny zdráhajú pristúpiť na Kodanskú zmluvu, ktorá vytvára tento zelený fond, je ťažké hovoriť o zelenom fonde s tými, ktorí nemajú jasno v tom, či sú zapojení, nezapojení alebo či sa chcú zapojiť,“ vyhlásil Falkenberg.

Čína v tomto duchu už vyhlásila, že nepredpokladá, že bude veľkým prijímateľom pomoci. Už v Kodani sa jej vyjednávači vyslovili proti jeho vytvoreniu.

India a Čína v duchu Kodanskej zmluvy predložili OSN svoje návrhy na emisné ciele, ale odmietli, aby sa ocitli na formálnom zozname krajín, ktoré dohodu podporili.

EurActiv/Reuters