EÚ predkladá OSN klimatický cieľ

Stáli zástupcovia krajín EÚ v Bruseli včera (27.1.) formálne potvrdili, že Spoločenstvo zostáva pri svojom pôvodnom emisnom cieli: znížiť produkciu CO2 o 20 percent do roku 2020 v porovnaní s úrovňou z roku 1990.

Zotrvanie pri pôvodnom cieli je výsledkom dvoch skutočností:

  • ide o reakciu na to, že ostatné krajiny sveta nepredstavili ambiciózne národné ciele, čím EÚ podmieňovala zvýšenie limitu z 20 na 30 percent,
  • je to kompromis v rámci EÚ, pretože niektoré krajiny, najmä Poľsko, Taliansko, Cyprus a Malta, namietali voči prísnejšiemu cieľu s tým, že jeho dosahovanie by bolo veľmi nákladné pre priemyselnú výrobu.

Za zvýšenie cieľa boli najmä Veľká Británia, Dánsko a Holandsko. „Spojené kráľovstvo chce, aby na stole zostal i naďalej podmienený cieľ 30 percent, aby sa garantovalo, že sa nestratí tempo, ktoré sa vytvorilo počas posledných mesiacov,“ vyhlásil vysoký predstaviteľ britského ministerstva pre energetiku a klimatické zmeny.

Stáli zástupcovia krajín EÚ dnes z Bruselu posielajú OSN oficiálny list, v ktorom oznamujú spoločný cieľ 20 percent do roku 2020. Na druhej strane však vyhlásili, že ak ostatné krajiny predsa len predložia prísne návrhy limitov, EÚ by mala 20 percent zvýšiť na 30, a to i v prípade, ak by boli okolnosti pre reálne dosiahnutie cieľa neisté.

Experti predpokladajú, že vyspelé krajiny sveta spoločne dosiahnu zníženie tvorby emisií o 18 percent. Vedci z OSN však tvrdia, že pre efektívny boj so zmenou podnebia sa vyžaduje zníženie o 25-40 percent.

Do konca tohto storočia by sa mohla priemerná teplota atmosféry zvýšiť o 3,5 Celziového stupňa. Mnohí vedci sú presvedčení, že takýto nárast spôsobí katastrofické dôsledky pre životné prostredie, ľadovce sa roztopia, hladina morí stúpne.

EurActiv/Reuters