Jo Leinen: EÚ zvažuje klimatický „plán B“

Európa možno potrebuje „plán B“ pre svetové klimatické rokovania, inak sa nepodarí prekonať prekážky, ktoré v decembri 2009 v Kodani zabránili právne záväznej dohode o novom klimatickom režime. Proces vyjednávaní v rámci OSN, aby bol efektívny, vyžaduje si jednomyseľnú podporu, vyhlásil včera (3.3.) v Bruseli Jo Leinen, predseda Výboru EP pre životné prostredie.

Leinen poukázal, že v názoroch jednotlivých krajín existujú veľké rozdiely. Prejavilo sa to najmä počas COP15 v Kodani, ktorú viacerí chápu ako pokrok v postoji USA, Číny a Indie, ale na druhej strane sa stala fiaskom pre Európu.

Alternatívnym prístupom by mohli byť sektorálne dohody, ktoré by podpisovali iba angažované krajiny. Malo by ísť o také formulácie a nástroje, ktoré by znamenali konkrétny posun v produkcii emisií uhlíka.

„Prečo nemať dohodu o bezemisných autách medzi krajinami vyrábajúcimi autá? Alebo by sme mohli mať dohodu o tom, že do roku 2020 zastavíme úbytok lesov,“ ponúka ako príklady europoslanec.

Obdobnou dohodou je napríklad i dohoda o ekologickej výrobe elektrickej energie. Jej dosiahnutie by však mohlo byť náročnejšie, pretože tejto oblasti sa venuje prakticky každá z krajín, pripúšťa Leinen.

Z formálnej stránky, dohody by sa mali dojednať na pôde OSN. Leinen hovorí, že iba takéto zmluvy sa dajú vnímať ako globálne záväzné dokumenty. Dopĺňa však, že ak sa to nepodarí dosiahnuť, ďalšou možnosťou sú pluraterálne zmluvy.

„Pluraterálne dohody“ sú v slovníku WTO dohodami, v ktorých sa zmluvné strany dohodnú na pravidlách na báze dobrovoľnosti bez toho, aby zakladali širší koncept členstva. V takomto nazeraní je pluraterálnou dohodou aj záverečný dokument z COP15, hovorí Leinen.

Leinenovu kritiku si vyslúžila komisárka pre klimatické zmeny Connie Hedegaard. Podľa predsedu vplyvného parlamentného výboru nie je šťastné, že na adresu COP16 v mexickom Capu sa už vo veľkom predstihu vyjadrila, že podľa nej sa svetovú dohodu do konca tohto roka nepodarí dosiahnuť.

Postoj komisárky k COP16 je príkladom, ako sa EÚ pohybuje z extrému do extrému. Jedným boli prehnané očakávania od COP15 v Kodani, druhým sú žiadne očakávania od Mexika.

Členské krajiny EÚ by sa teraz mali sústrediť na realizáciu prísľubu dať 30 mld. dolárov ako klimatickú pomoc pre chudobnejšie krajiny v rokoch 2010 – 2013, uzatvoril Leinen.