Fit for 55: Česko musí nájsť kompromis medzi europoslancami a opatrnými štátmi

Česká ministerka životného prostredia Anna Hubáčková a francúzska šéfka envirorezortu Barbara Pompil [European Union.]

Česko bude počas svojho predsedania v Rade Európskej únie riešiť balík enviropolitík Fit for 55, adaptáciu na zmeny klímy, biologickú rozmanitosť, obehové hospodárstvo a svetelný smog. V popredí má byť aj téma obnovy životného prostredia na Ukrajine.

Priority v oblasti životného prostredia predstavila v pondelok 20. júna ministerka životného prostredia Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

„Energetická nezávislosť, klimatická neutralita, odolná krajina – to je alfa a omega našich environmentálnych cieľov, to je základná úloha nášho rezortu,“ povedala Hubáčková.

Česko preberá predsedníctvo v Rade Európskej únie v čase vojny na Ukrajine. Jeho priority sú tak ovplyvnené snahou o zníženie závislosti od dovozu fosílnych palív z Ruska aj prebiehajúcou zelenou transformáciou.

„Európska zelená dohoda sa prelína s kľúčovými prioritami českého predsedníctva,“ zdôraznila ministerka.

Česko je pripravené na trialógy

Česká republika nikdy nepatrila ku krajinám s ambicióznou klimatickou politikou. Na európskej úrovni skôr zdôrazňovala, že zelená transformácia je veľkou výzvou pre priemyselné odvetvia s vysokou uhlíkovou náročnosťou.

Teraz však musí odložiť obavy bokom a začať hľadať medzinárodný kompromis. S nadchádzajúcim predsedníctvom budú českí diplomati vyjednávať o kľúčových právnych predpisoch Únie v oblasti klímy a energetiky, a teda aj o balíčku Fit for 55. Ten má Únii pomôcť znížiť 55 percent emisií do roku 2030. Predmetom jednaní má byť aj nedávno zverejnený plán REPowerEU, ktorého cieľom je znížiť dovoz ruského plynu a ropy do Európy.

Balík Fit for 55 zahŕňa okrem iného revíziu systému európskeho obchodovania s emisiami (EU ETS), uhlíkové clo, emisné normy pre osobné vozidlá a dodávky alebo revíziu nariadenia o emisiách v poľnohospodárstve a iných odvetviach, ktoré nie sú súčasťou ETS. Okrem toho sú na stole opatrenia na ochranu občanov pred dopadom ekologickej transformácie, ako napríklad sociálny klimatický fond.

Cieľom súčasného francúzskeho predsedníctva je dosiahnuť konsenzus o politickom balíku medzi členskými štátmi Únie. Snažiť sa o to bude 28. júna na poslednom zasadnutí Rady pod jeho vedením. Ak Francúzi uspejú, úlohou Česka bude nájsť kompromis medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom v rámci takzvaných trialógov. V európskom trialógu ide o hľadanie kompromisu a súladu medzi stanoviskami Komisie, europarlamentu a vládami členských štátov – Radou EÚ.

„Dúfame, že francúzskemu predsedníctvu sa podarí všeobecné prístupy uzavrieť. Sme však pripravení na všetky možnosti,“ uviedla Hubáčková.

Európsky parlament bude o svojom stanovisku k legislatíve Fit for 55 hlasovať tento týždeň na plenárnom zasadnutí v Bruseli. Zatiaľ čo postoj europoslancov je z hľadiska ochrany klímy ambiciózny, členské štáty sú skôr opatrné. Nájsť kompromis preto nebude jednoduché.

Česko upozorňuje na problematiku svetelného znečistenia

Ministerstvo životného prostredia sa chce okrem klimatickej a energetickej agendy zamerať aj na problém spojený s odlesňovaním či ochranu pôdy, o čom sa bude diskutovať na neformálnom stretnutí ministrov životného prostredia v Prahe 13. a 14. júla. Na zozname priorít je aj obehové hospodárstvo a svetelné znečistenie.

„Svetelné znečistenie má negatívny vplyv na ľudské zdravie aj biodiverzitu. Má tiež významný hospodársky dopad, najmä tým, že zvyšuje emisie skleníkových plynov. Dopady sú rôznorodé a pomerne závažné. Chceme zvýšiť informovanosť, vymeniť si skúsenosti na európskej úrovni a možno prísť so spoločným riešením,” povedal námestník ministra životného prostredia Jan Dusík.

České predsedníctvo sa chce zamerať na ochranu životného prostredia nielen na území Únie, ale aj za jej východnými hranicami. Časť programu sa teda bude venovať obnove poškodenej ukrajinskej prírody.

Medzi hlavné priority českého predsedníctva v druhej polovici roka 2022 bude patriť aj nová legislatíva, ktorá stanoví záväzné ciele Únie v oblasti obnovy prírody. Očakáva sa, že Európska komisia zverejní návrh v stredu 22. júna.

Partner