Globálne klimatické úsilie je stále nedostatočné

FOTO TASR/Carnegie Institution for Science/Local Caption/Zdeněk Urban

Prebiehajúce rozhovory (2. – 6. august) pripravujú pôdu pre klimatickú konferenciu, ktorá sa uskutoční koncom roka v Cancúne.

Záväzná zmluva nie je súčasťou agendy konferencie v Mexiku. Nikto nechce zopakovať sklamanie z Kodane z minulého roka, kedy bola latka postavená príliš vysoko. Napriek tomu sa očakáva dohoda v otázkach lesníctva, adaptácie, urýchleného financovania a mechanizmov monitoringu, informovania a verifikácie (MRV).

Sľúbené ciele z Kodane sú nedostatočné na dosiahnutie emisných cieľov do roku 2020. Tvrdí to nová medzinárodná štúdia, ktorú vypracovalo Climate Strategies. „Existuje jasný nesúlad medzi dohodami svetových lídrov v redukcii emisií do roku 2050, aby globálne oteplenie nepresiahlo 2°C, v porovnaní s nízkymi cieľmi do roku 2020. Jedinou možnosťou zosúladenia týchto dvoch výsledkov je radikálne znižovanie v krátkom čase po roku 2020,“ povedal Murray Ward, ktorý viedol výskumný tím.

Jednotlivé sľuby nie sú porovnateľné. Vychádzajú z rozdielnych základných rokov, merajú rozdielne skleníkové plyny a zahŕňajú rôzne prístupy k využívaniu kompenzácií. Okrem toho neberú do úvahy efekt globálnej emisnej recesie do roku 2020, dodáva analytik.

„Prioritou pre nastávajúce vyjednávania pod UNFCCC by malo byť vytvorenie spoločného rámca, v ktorom by boli národné emisné záväzky patrične pochopené a porovnané,“ zdôraznil Ward. Pomohlo by to pri realizácii sľubov a umožnilo prejsť k vyjednávaniam o základných princípoch.

Na ceste k nebezpečnému globálnemu otepleniu

Svet je stále na ceste ku globálnemu otepleniu o 3.5°C do roku 2100, varujú vedci z Ecofys, Climate Analytics a Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK). Táto hodnota vychádza z analýzy posledných emisných sľubov. V súčasnosti prevláda názor, že limit, ktorý by sa nemal prekročiť, sú 2°C.

Podľa projekcie dosiahne koncentrácia oxidu uhličitého v roku 2100 viac ako 650 ppm, čo ďaleko presahuje limit 250 ppm, ktorý požadujú mnohé krajiny.

Niektoré rozvojové krajiny nedávno deklarovali významnú snahu bojovať proti klimatickým zmenám. Napríklad Papua Nová Guinea plánuje znížiť emisie skleníkových plynov minimálne o 50% do roku 2030 a stať sa klimaticky neutrálnou do roku 2050, poznamenali vedci.

Oddialenie klimatickej legislatívy v USA však podnietilo obavy. Je otázne, či druhý najväčší znečisťovateľ na svete bude schopný splniť svoje ciele v redukcii emisií na úroveň 17% do roku 2020, v porovnaní s rokom 2005. Čína ako svetový líder v znečisťovaní je tiež kritizovaná pre nedostatok snahy.

Jednou z otázok je aj „horúci vzduch“. Rusko, Ukrajina a ďalšie bývalé komunistické štáty Východnej Európy majú nahromadené miliardy emisných kreditov. Ak sa situácia nezmení, môže dôjsť k značnej strate súčasného odhodlania.

Kritickou témou je tiež spôsob zahrnutia emisií z odlesňovania. „Rokovania v Bonne sa zamerajú na možný zoznam pravidiel pre lesníctvo v rozvinutých krajinách,“ hovorí Michiel Schaeffer z Climate Analytics.

Súčasné ciele rozvinutých krajín sa môžu znížiť až o 5% z odhadovaných 11-19% z roku 1990.

Industrializované krajiny budú musieť zredukovať svoje emisie o 25-40% do roku 2020. Podľa odhadu Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC) je to nevyhnutné, aby sa vytvorila reálna šanca vyhnúť sa katastrofickým klimatickým zmenám. Tieto vízie sú však stále v nedohľadne napriek stupňujúcim sa varovaniam.

Priemerné hodnoty teploty zemského povrchu a spodnej časti troposféry v posledných troch dekádach výrazne vzrástli. Hovorí o tom nová správa ‘State of the Climate in 2009’, ktorú vydal National Oceanic and Atmospheric Adminstration (NOAA).

Posledné desaťročie je najteplejšie v celej doterajšej histórii pozorovaní. Svedčia o tom kľúčové indikátory ako teplota zemského povrchu, teplota oceánov a vzduchu a tiež dvíhajúca sa hladina morí.

Ďalšie kroky

  • 9. november – 10. december 2010: Klimatická konferencia OSN v Cancúne (COP16)
  • 28. november – 9. december 2011: Klimatická konferencia OSN v Južnej Afrike (COP17)