IEA: Energetická účinnosť je jedna z posledných možností

V rozhovore pre bruselský EurActiv Fatih Birol uviedol, že podľa neho by Európe prospel záväzný cieľ pre energetickú efektívnosť do roku 2030 a vyzval členské štáty Únie, aby prestali oslabovať opatrenia dohodnuté v súčasnej smernici.

Akékoľvek druhé obdobie záväzkov Kjótskeho protokolu by bolo „len tieňom jeho predchodcu“ vzhľadom na  absenciu štátov, ktoré reprezentujú 85 % objemu vypúšťaných emisií. „V dôsledku toho vidím, len malú pravdepodobnosť značných redukcií emisií,“ konštatoval hlavný ekonóm Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).

„Bolo by veľmi príjemným prekvapením, keby k takejto dohode došlo pred rokom 2020…verím, že energetická účinnosť je jednou z veľmi mála cenných možností na zníženie emisií v krátkej dobe a azda aj neskôr,“ povedal.

Výkonná riaditeľka IEA Maria van der Hoeven v pondelok (3.12.) vydala vyhlásenie v súvislosti s prebiehajúcim klimatickým summitom (COP 18) v Doha, kde napísala: „Je zrejmé, že emisie uhlíka sa musia dramaticky znížiť a sektor energetiky v tom musí hrať kľúčovú rolu. Medzitým IEA silne nabáda všetky vlády, aby ustanovili politiky, ktoré podporujú rýchle zavedenie energeticky efektívnych technológií. Zredukujú sa tým emisie skleníkových plynov a získa sa čas na zaistenie veľmi potrebnej globálnej klimatickej dohody.“

Význam úspor energie podčiarkla agentúra aj v svojom poslednom výhľade World Energy Outlook 2012.

Štáty EÚ škodia sami sebe

Rokovania o podobe európskej smernice o energetickej účinnosti ukázali snahu väčšiny členských krajín o čo najväčšiu flexibilitu a nezáväznosť ustanovení. Veľká Británia napríklad presadila články, ktoré umožňujú energetickým spoločnostiam započítať do 1,5-percentnej povinnosti každoročných úspor energie aj dosiaľ uskutočnené úspory.

Birol upozornil, že oslabovanie smernice „bude mať definitívne negatívne dôsledky predovšetkým na európsku ekonomiku, pretože keď sa pozriete na vyššie náklady za energie v Európe v porovnaní s hlavnými konkurentmi ako je USA a Čína, je to jediný spôsob ako môžu európske energetické systémy a teda aj výrobný priemysel konkurovať“.

Podľa Birola sú záväzné ciele pre úspory energie „efektívne“ a európskym firmám by pomohli. Spojené štáty nedávno sprísnili štandardy palivovej účinnosti, Čína si stanovila nové ciele pre úspory energie v rámci 5-ročného plánu. Takisto Vietnam si stanovil cieľ pre úspory elektrickej energie do roku 2030 o 20 % a India sa chce od roku 2014 zapojiť do schémy obchodovania s emisiami za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti svojho priemyslu.

„Keď porovnám Európu s inými ekonomikami, európske ceny za energie sú veľmi vysoké a [energetická účinnosť] je jednou z ciest ako udržať Európu konkurencieschopnú,“ uviedol Fatih Birol.